Galleria Myötätuulessa taidenäyttely Kohtaaminen


Näyttelyn työryhmä

Kirsi Autio, Minna Bengs-Shrestha, Tarja Bruun-Järvenpää, Kirsti Nenye,Anne-Mari Pelkonen, Hanne Kärki ja Juhani Järvinen

Näyttelyyn osallistuvia kuvataiteilijoita yhdistää yhteinen opinahjo vuosien takaa. He kohtaavat toisiaan ryhmänäyttelyjä järjestäessä. Hanne Kärki toteaa: “Ihmisten väliset kohtaamiset tuovat esiin persoonallisuutemme.” Voidaan myös ajatella, että ihminen ja taide ylipäätään toteutuvat vasta vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin: kohdatessa.

Kirsi Autio etsii teoksissaan juuria ja elämän lähtökohtia, joiden pohjalta oma identiteetti on rakentunut. Hän yhdistelee kuvansiirtotekniikoita maalaukseen ja kirjontaan. Hän käyttää kierrätysmateriaaleja, joiden kautta teoksiin syntyy kerroksellisuutta. Autio näkee työnsä naissukupolvien käsityöperinteen jatkona, josta vain hyötynäkökohta on jäänyt pois.

Minna Bengs-Shrestha ilmaisee ajatuksiaan yhteisö- ja videotaiteen keinoin. Hänen toimintaansa vaikuttaa vastuu ympäristöstä ja sosiaalisesta tasa-arvosta. Hän kokee, että kauniilla on on myös merkitys hyvä . Hänen teoksissaan ornamentiikka viittaa kansantaiteen arvostukseen. Siinä yhteisöllisyys tulee hyvin esiin eikä soolo ole yleistä.

Tarja Bruun-Järvenpää poikkeaa normaalista studiossa työskentelevästä taiteilijasta. Hän työskentelee ulkona säästä piittaamatta; satoi tai paistoi. Hän käyttää työtilastaan nimitystä ”Studio Naturel”. Kattona on taivas ja jalkojen alla maa. Puut ja pensaat rajaavat horisontaalin tilan. Hän pyrkii tuomaan esille luonnossa kokemiaan tunnetiloja arvostaen muinaisten suomalaisten pyhää suhdetta luontoon. Oma keho prässinään hän tekee värillistä grafiikkaa monotypian keinoin.

Valokuvataiteilija Kirsti Nenyen teokset ovat aina valokuvia jostakin, vaikka toisinaan etääntyvätkin dokumentaarisuudesta pitkälle käsitteelliseen ja abstraktiin suuntaan. Kuvat eivät näytä asioita itsestään selvinä ja jättävät siten tilaa tulkinnoille. Nenye pyrkii käsitteellisiin kuviin, jotka ovat samalla valokuvauksellisia. Niissä näkyy myös perinteinen käsityötaito.

Anne Pelkonen työskentelee maalaussarjoittain käyttäen toisinaan vesiväripuupiirroksia. Hänen värimaailmansa kumpuaa kasvu- ja elinympäristöstä, Saimaan luonnosta. Hänen kuvissaan on maisemallisuuden tuntu, mutta ne painottuvat pitkälle abstraktion suuntaan. Pelkonen toteaa, että hänen taiteensa ytimessä on ihmisenä oleminen.

Hanne Kärki näkee, että jokaisella ihmisellä on oma tapa ajatella, tuntea ja olla suhteessa toisiin ihmisiin. Omaksumamme toimintamallit kulkevat mukanamme. Ihmisten väliset kohtaamiset tuovat esiin persoonallisuutemme. Persoonalliset naamiot ovat tiedostettuja tai tiedostamattomia. Aidoissa kohtaamisissa olemme läsnä ja voimme päästä toisen naamion taakse, mikä ei kuitenkaan ole yleistä. Kärki kuvaa taiteessaan ihmisten välisiä kohtaamisia.

Juhani Järvisen mielenkiinto renessanssiajan ja sitä edeltävien aikajaksojen taiteen rakenteelliseen ilmaisuun syttyi jo varhaisnuoruudessa. Taidehistorian hiljaisen harmonian jaksot kiinnostavat häntä. Järvinen ei ole mieltynyt verbaaliseen keskusteluun eikä kannanottoihin kuviensa kautta. Hän on puhdas esteetikko ja näkee, että teoksen muoto ja pinnanrakenne sekä elementtien välinen vuorovaikutus synnyttävät aistittavia tunnetiloja.


KOHTAAMINEN

Galleria Myötätuuli
Kirkkokatu 28 (3.krs.) 92100 Raahe
Näyttely avoinna 1.3.-30.3.2018 ma-pe klo 10-17
Huom! Suljettu pe 2.3. ja 15.3. klo 14-16