Raaheen kansainvälinen taiteilijaresidenssi

Kansainvälinen taiteilijaresidenssi Brahe Art Space, lyhyemmin BAS AiR, on saanut hankerahoituksen Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoituksesta. Rahoituksella residenssille suunnitellaan toimintalinja ja ohjelma, jonka perusteella taiteilijat voivat hakea residenssipaikkaa. Taiteilijoita tullaan valitsemaan hakemuksen ja työsuunnitelman perusteella esittävien taiteiden, kirjallisuuden ja kuvataiteen aloilta. Residenssi tulee osallistumaan aktiivisesti kansainväliseen, valtakunnalliseen ja raahelaiseen taide- ja kulttuurielämään.

Taitelijaresidenssitoiminta antaa uuden elämän Raahen vanhan opettajaseminaarin seminaarialueella olevalle, 1800-luvun lopulla rakennetulle, johtajattaren asuinrakennukselle. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alue luo mahdollisuuksia, joita residenssivieraat voivat hyödyntää omassa työssään. Lisäksi alueelle suunniteltu avoin taidepuisto ja Seminaarin puutarha-arboretum antavat inspiroivan työskentelytilan eri alojen taiteilijoille, jossa taiteilija voi rauhassa keskittyä taiteen tekemiseen tai oman työnsä mukaan osallistaa ja luoda paikkasidonnaista taidetta yhdessä alueen ihmisten kanssa.

Hankkeen hallinnoijana toimii Raahen kaupungin Hanketoiminta ja kehittäminen ja se on palkannut residenssisuunnittelijoiksi Raahen teatterin johtaja Toni Kettukankaan ja taidegraafikko Juha Laakson. Suunnitteluhanke on alkanut 1.6.2018 ja se päättyy 31.12.2018. Tavoitteena on, että taiteilijaresidenssin kunnostus aloitetaan vuonna 2019.

Pohjois-Pohjanmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha. Rahoitus on Suomen hallituksen ´Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla´ -kärkihankkeen toimenpide.

Lisätietoja:

Residenssisuunnittelijat

Toni Kettukangas
puh. 040 1357 029
toni.kettukangas@raahe.fi

Juha Laakso
puh. 040 1357028
juha.laakso@raahe.fi

Hankkeen hallinnoija

Hannele Meskus
puh. 044 439 3300
hannele.meskus@raahe.fi
Hanketoiminta ja kehittäminen