Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.2.2017

Kotitalouksien jätehuollon järjestelyihin on tulossa muutoksia uusien jätehuoltomääräysten myötä. Raahen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.1.2017 § 9 Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset, joiden pohjalta on laadittu Jäteopas kotitalouksille. Jäteopas jaetaan jokaiseen kotitalouteen 9.2.2017, mutta siihen voi tutustua jo etukäteen täälläpdf, 1444 kb.

Käytännössä jätehuoltomääräysten muutokset vaikuttavat siten, että jokaisella asuinkiinteistöllä on oltava vähintään polttokelpoisen jätteen (ent. sekajäte) astia. Määräykset muun jätteen keräysastioista riippuvat kiinteistön koosta. Kiinteistöjen jätteidenlajittelua täydentävät Rinki-ekopisteet, jotka ovat pakkausjätteen tuottajavastuun ylläpitämiä ekopisteitä, joihin saa viedä ilmaiseksi puhtaita ja kuivia metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksia. Lisäksi Raahen Citymarketin pihassa sijaitsevalle Rinki-ekopisteelle voi toimittaa myös puhdasta ja kuivaa muovipakkausjätettä.

Omakotitaloissa ja muissa kiinteistöissä, joissa on alle 4 huoneistoa, edellytetään keräysastiaa polttokelpoiselle jätteelle ja suositellaan biojätteen kompostointia tai kimppakeräystä. Keräyspaperi voidaan toimittaa yleisiin paperinkeräyspisteisiin, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset voidaan toimittaa Rinki-ekopisteelle.

Kiinteistöillä, joissa on 4 tai useampi huoneisto, on oltava keräysastiat polttokelpoiselle jätteelle, biojätteelle, paperille, kartongille, lasille ja metallille.

Jäteopas kotitalouksille sisältää monipuolisesti kotitaloudessa syntyvien jätteiden käsittelyyn liittyviä ohjeita ja siihen kannattaa ehdottomasti tutustua. Jäteoppaasta löytyvät myös tiedot Raahen alueella sijaitsevista Rinki-ekopisteistä.