Avoimet työpaikat

Kaupungin avoimet työpaikat

Luokanopettaja

20.06.17

Luokanopettajan virka (vakanssi 2842810058) 1.8.2017 alkaen. Hakijalle toivotaan liikunnan ja teknisentyön erikoistumisopinnot. Lisäksi vahvat TVT-taidot sekä uuden opiskeluteknologian hallitseminen katsotaan ...

Luokanopettaja

20.06.17

Luokanopettajan virka (vakanssi 2842810048) 1.8.2017 alkaen. Hakijalle toivotaan liikunnan ja teknisentyön erikoistumisopinnot. Lisäksi vahvat TVT-taidot sekä uuden opiskeluteknologian hallitseminen katsotaan ...

Erityisluokanopettaja

20.06.17

Erityisluokanopettajan virka (vakanssi 1027710003) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Merikadun koulu. Merikadun koulu on ...

Päätoiminen erityisopetuksen tuntiopettaja

20.06.17

Päätoiminen erityisopetuksen tuntiopettajan virka ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Lampinsaaren koulu. Opetuslautakunta voi asettaa ...

Tuntiopettaja

20.06.17

Määräaikainen tuntiopettajan virka (vakanssi 2842810075) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Hakijalta edellytetään joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja ja valmiutta tiimiopettajuuteen. Hyvät TVT-taidot ja ...

Päätoiminen tuntiopettaja

20.06.17

Päätoiminen tuntiopettaja 5 - 6. inkluusioluokkaan ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Tehtävässä edellytetään monipuolisia yhteistyötaitoja sekä kykyä opettaa mahdollisuuksien mukaan myös ...

Päätoiminen tuntiopettaja

20.06.17

Päätoiminen tuntiopettaja 1. luokkaan (vakanssi 3942440010) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Eduksi katsotaan alku- ja erityisopetuksen opinnot ja kokemus. Viran sijoituspaikka ...

Luokanopettaja

20.06.17

Luokanopettajan (vakanssi 3942411016) sijaisuus ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018 tehostetun tuen pienryhmässä. Hakijalta toivotaan kokemusta ja halukkuutta opettaa alkuopetusryhmässä. Viran sijoituspaikka ...

Päätoiminen tuntiopettaja

20.06.17

Päätoiminen tuntiopettaja luokille 7 - 9 (vakanssinumero 5640113007) ajalle 1.8.2017 - 31.7.2018. Opetettavat aineet terveystieto ja liikunta sekä 7. luokkien ...

Opettajien viransijaisuudet

28.01.16

Ilmoittaudu meille sijaisrekisteriin. Tarvitsemme jatkuvasti sijaisia kaikkiin opettajan tehtäviin; luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessakin. Tehtävien kesto on tyypillisesti ...