Erityisvarhaiskasvatus

Usein pienen lapsen pieniin vaikeuksiin puuttumalla voidaan ehkäistä isojen lasten isoja ongelmia.

Osoite Rantakatu 5 D 1 krs. Brain Center, PL 62 92101 Raahe

Raahen kaupungissa toimii kaksi kiertävää erityislastentarhanopettajaa (KELTO) sekä AAC-ohjaaja.

Tilanteissa, joissa huoli lapsen kehitykseen/ käyttäytymiseen liittyen herää, voi erityislastentarhanopettajan ja/tai AAC -ohjaajan tuki olla hyödyllistä. Mitä varhaisemmin tukikeinojen käyttö aloitetaan, sitä enemmän lapsi niistä hyötyy.

Huoli lapsen kehityksestä voi liittyä mm.

 • puheen, kielen tai kommunikaation kehitykseen esim. puheen viivästyminen, kuullun ymmärtäminen
 • sosiaalisiin tai käyttäytymisen vaikeuksiin esim.
  • leikit eivät suju tai lapsi ei osaa leikkiä
  • liiallinen arkuus ja/tai pelokkuus
  • väkivaltaisuus, sopeutumattomuus
  • ylivilkkaus
  • tottelemattomuus
 • tarkkaavaisuuden suuntaamiseen/ ylläpitoon
 • liikkumiseen esim. kömpelyys
 • kehityksen yleiseen viivästymiseen
 • oppimisvaikeuksiin
 • lapsen elämässä tapahtuneisiin muutoksiin

Erityislastentarhanopettaja

 • on tiivis osa kunnallista päivähoitoa
 • käy säännöllisesti esiopetus-, päivähoito- ja perhepäivähoitoryhmissä
 • on huoltajien ja henkilökunnan tukena yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
 • tekee moniammatillista yhteistyötä esim. puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden, koulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
 • arvioi lapsen kehitystä tarvittaessa yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa
 • on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

AAC-ohjaaja

(AAC tarkoittaa puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaatiota = Augmentative and Alternative Communication)

Silloin kun lapsen puhekieli ei kehity normaaliin tapaan, hänen puheen kehitystään voidaan tukea esimerkiksi tukiviittomien, erilaisten kuvien tai esineiden avulla (= vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot = AAC). Niiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään, ajatteluaan ja kykyään jäsentää ympäristöä vaikeuksista huolimatta. Puhumisen taitojen karttuessa vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen merkitys vähenee ja niiden tarve jää ehkä kokonaan pois. Joskus puhetta korvaavista kommunikointikeinoista voi kuitenkin tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän. AAC –ohjaaja:

 • työskentelee varhaiskasvatushenkilöstön ja perheiden tukena jakamalla tietoa, ideoimalla ja ohjaamalla puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä varhaiskasvatuspalveluiden toiminnassa lasten leikeissä ja arkipäivän tilanteissa
 • valmistaa materiaalia lapsiryhmien käyttöön

Kaisu Aulakoski
kiertävä erityislastentarhanopettaja
kaisu.aulakoski(at)raahe.fi puh. 040 135 6934

 • Ollinsaaren päiväkoti ja Ollinsaaren leikkitoiminta
 • Metsätähden päiväkoti
 • Saloisten päiväkoti
 • Vihastenkarin päiväkoti
 • ryhmäperhepäivähoito Muksula, Tipsula
 • perhepäivähoito
 • yksityiset päiväkodit

Merja Jutila, virkavapaa ajalla 18.4. - 13.8.2017
kiertävä erityislastentarhanopettaja
merja.jutila(at)raahe.fi puh. 040 135 6863

 • Kirkkokadun päiväkoti
 • Kummatin päiväkoti
 • Pattasten päiväkoti
 • Satulehdon päiväkoti
 • perhepäivähoito

Kaisamaria Kakkuri
erityislastentarhanopettaja
kaisamaria.kakkuri(at)raahe.fi puh. 040 311 0444

 • Aamuruskon päiväkotiryhmän elto
 • Onnelan päiväkoti ja Vihannin perhepäivähoito

Jatta Ala-Mattila
erityislastentarhanopettaja
jatta.ala-mattila (at) raahe.fi puh. 040 830 3048

 • Ollinsaaren pk/ Punatulkut

Sisko Routaniemi
AAC –ohjaaja
sisko.routaniemi(at)raahe.fi puh. 044 439 4329

 • Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut
  Dino -kerhojen vetäminen eri varhaiskasvatusyksiköissä

Erityislastentarhanopettajien ja AAC -ohjaajan palvelut.pdfpdf, 700 kb

Lisätietoja

etunimi.sukunimi
(at) raahe.fi

Kelto Kaisu Aulakoski
puh. 040 135 6934

Kelto Merja Jutila
virkavapaa
18.4. - 13.8.2017
puh. 040 135 6863

Elto Kaisamaria Kakkuri
puh. 040 311 0444
kaisamaria.kakkuri (at) raahe.fi
Onnelan päiväkoti/Aamurusko
Pekkalantie 3, 86400 Vihanti

Elto Jatta Ala-Mattila
puh. 040 830 3048
jatta.ala-mattila (at)raahe.fi
Ollinsaaren pk / Punatulkut

AAC-ohjaaja
Sisko Routaniemi
puh. 044 439 4329

Kts. aluejako
sivun alareunasta

Raahen kaupunki
Varhaiskasvatuspalvelut
Osoite:
Rantakatu 5 D 1 krs.
PL 62, 92101 Raahe
Fax 08 439 3173