Viralliset ilmoitukset

Viralliset ilmoitukset

Avoimet työpaikat

Avoimet työkokeilupaikat

Avoimet työkokeilupaikat kuntarekryssä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntokeidas Vesipekka

Vesipekan ajankohtaisin rss-syötteenä kaupungin sivuille

Museolla tapahtuu

Museon tapahtumat rss-syötteenä kaupungin sivuille

Ajankohtaista

Ajankohtaista lähidemokratiahallituksesta

Raahessa on pohdittu jo pitkään lähidemokratiamallin luomista yhdeksi kaupunkilaisten vaikuttamiskeinoksi. Raahen ja Vihannin yhdistyessä nelivuotiskautensa aloitti Vihannin aluelautakunta, jonka tehtävänä oli paitsi suunnitella 3,2 miljoonan euron porkkanarahojen kohdentamista Vihannin kohteisiin myös lisätä vuoropuhelua kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa sekä seurata yhdistymissopimuksen toteutumista ja tehdä aloitteita Vihannin alueen kehittämisestä.

Raahe oli mukana Kuntaliiton hallinnoimassa hankkeessa ”Kuntalaiset keskiöön”, jossa selvitettiin lähidemokratian merkitystä ja hankittiin kokemustietoa eri alueilla käyttöön otetuista uusista vaikuttamiskanavista. Hankkeen käynnissä oloaikana valmisteltiin Raahen lähidemokratiamalli, joka hieman hiottuna hyväksyttiin käyttöön otettavaksi Raahen kaupungin hallinnon uudistuksen yhteydessä. Raahen kaupungin yhdeksi toimielimeksi on päätetty perustaa 9-jäseninen lähidemokratiahallitus. Merikadun, Pattasten, Saloisten ja Vihannin koulupiirien alueella järjestettävät yleiset kokoukset valitsevat kukin 2 vaalikelpoista edustajaa ja 2 varaedustajaa lähidemokratiahallitukseen enemmistövaalilla. Kaksi eniten ääniä saanutta edustajaa tulee varsinaisiksi jäseniksi ja kaksi toiseksi eniten ääniä saanutta edustajaa varajäseniksi. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja yhtäjaksoisesti sama henkilö voi olla lähidemokratiahallituksen jäsenenä 4 vuotta. Lähidemokratiahallituksen puheenjohtajuus kiertää alueittain. Ensimmäinen puheenjohtaja-alue valitaan arvalla ja siltä alueelta mistä puheenjohtaja tulee valitaan 3 jäsentä. Kaupunginhallitus on päättänyt, että lähidemokratiahallituksen valmistelijana ja esittelijänä toimii kaupunginlakimies.

Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on

  1. toimia virallisena kanavana, jonka kautta eri kaupungin alueita koskevat vireillepanot käsitellään ja tiedotetaan paikallistasolle
  2. koota aloitteet eri alueilta ja tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle
  3. jakaa kylä- ja asukastoimintaan kohdistettavan kehittämisrahan ja jatkaa Sofytoimintaa
  4. järjestää asukaskokouksia
  5. edesauttaa kaupungin ja paikallisten toimijoiden välisten sopimusten solmimista
  6. Lähidemokratiahallitus saa esittää puheoikeudellisen edustajansa lautakuntiin

Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on järjestää säännöllisiä alueellisia asukastapaamisia vähintään kerran vuodessa kaupunkilaisia kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Lähidemokratiahallituksen tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia siitä, että paikallisia tahoja kuullaan ennen merkittävien päätösten tekemistä.

Lähidemokratiahallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 28.9.2017 kello 18, jolloin sen toiminta käynnistyy. Henkilökohtaisesti odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla tämän uuden ja erityyppisen toimintamallin käynnistymistä. Paikallisdemokratia lähtee kaupunkilaisten, asukkaidemme tarpeista, toiveista, ideoista ja aktiivisuudesta. Tästä tulee niin hyvä toimintamalli kuin millaisen me haluamme sen Raahessa olevan.

Leena Mikkola-Riekkinen, kaupunginlakimies

Aluejakokuva

Lähidemokratiahallituksen jäsenet ja varajäsenet Merikadun alueelta

varsinainen jäsenhenkilökohtainen varajäsen
Vuori Pertti Asukas Kaija
Romppainen Elina Kaikkonen Tea
Jaakkola Mikko Rautio Tomi

Puheenjohtaja-alueeksi on 4.9.2017 arvottu Merikadun alue, joten sieltä on valittu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä lähidemokratiahallitukseen.

Lähidemokratiahallituksen jäsenet ja varajäsenet Saloisten alueelta

varsinainen jäsenhenkilökohtainen varajäsen
Martin Mira Pietilä Kari
Orava Anne-Mari Vuorinen Sari

Lähidemokratiahallituksen jäsenet ja varajäsenet Vihannin alueelta

varsinainen jäsenhenkilökohtainen varajäsen
Keskitalo Eero Huhtamäki Mika
Junnila Merja Laitinen Elina

Lähidemokratiahallituksen jäsenet ja varajäsenet Pattasten alueelta

varsinainen jäsenhenkilökohtainen varajäsen
Niemelä Jani Nivala Sami
Pistemaa Johanna Niemelä Anna-Liisa


Raahen matkailu
Raahen saaristo

Raahen museo
Kulttuuriraahe

Raahen seudun yrityspalvelut
Tietoa Raahesta
Raahen Satama

Raahen seutukunta
Avoimet tarjouspyynnöt