Viralliset ilmoitukset

Viralliset ilmoitukset

Avoimet työpaikat

Avoimet työkokeilupaikat

Avoimet työkokeilupaikat kuntarekryssä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntokeidas Vesipekka

Vesipekan ajankohtaisin rss-syötteenä kaupungin sivuille

Museolla tapahtuu

Museon tapahtumat rss-syötteenä kaupungin sivuille

Ajankohtaista

Tärkeä tiedote rakennusten omistajille ja haltijoille: Kestääkö katto?

Täyttääkö omistamasi tai hallinnoimasi rakennus seuraavat tunnusmerkit:

-Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2 ja

-kattokannattajat ovat

-tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m tai

-paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

TAI

·Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen, pinta-alasta riippumatta.

Jänneväli on tukien keskikohtien välinen etäisyys.

1.4.2015 tuli voimaan laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300

Laissa edellä kuvatun laajarunkoisen rakennuksen omistaja velvoitetaan huolehtimaan siitä, että asiantuntija arvioi rakenteiden turvallisuuden. Aikaa tälle arvioinnille on lain voimaantulosta 1.4.2015 neljä vuotta, paitsi rakennuksissa, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus on kuitenkin arvioitava viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.


Raahen matkailu
Raahen saaristo

Raahen museo
Kulttuuriraahe

Raahen seudun yrityspalvelut
Tietoa Raahesta
Raahen Satama

Raahen seutukunta
Avoimet tarjouspyynnöt