Viralliset ilmoitukset

Viralliset ilmoitukset

Avoimet työpaikat

Avoimet työkokeilupaikat

Avoimet työkokeilupaikat kuntarekryssä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntokeidas Vesipekka

Vesipekan ajankohtaisin rss-syötteenä kaupungin sivuille

Museolla tapahtuu

Museon tapahtumat rss-syötteenä kaupungin sivuille

Ajankohtaista

Wanha Raahe sai perinnemestarin!

Wanha Raahe on yksi Suomen arvokkaimmista puukaupungeista ja sen merkittävin aukio Pekkatori ainutlaatuinen Suomessa. Puukaupungin arvojen ja vetovoiman säilymisen edellytys on osaava rakennusten korjaus ja ylläpito. Perinnemestari -hankkeen tehtävänä on auttaa vanhan Raahen kiinteistöjen omistajia rakennustensa ja niiden ympäristön kunnostamisessa, ylläpidossa ja vaalimisessa. Laajemmin hankkeen tavoite on tehdä kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Puu-Raahesta entistä vetovoimaisempi paikka asua, yrittää ja matkailla. Hankkeen suunnittelussa on osallistettu Vanhan Raahen asukkaita, jotka ovat pitkään kaivanneet apua ja tukea rakennusten kestävään ja kulttuuriarvot säilyttävään korjaukseen.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ovat:

1. Neuvontapisteen perustaminen. Neuvontapiste tarjoaa ja jakaa tietoa arvokkaiden rakennusten kestävästä ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttävästä korjaamisesta. Palveluun kuuluu myös “kotikäyntejä” ja rakennusten omistajien auttamista korjausavustusten hakemisessa.

2. Korjaus- ja perinnerakentamisen koulutusten järjestäminen, tietopankin kerääminen ja teemaan liittyvä monikanavainen tiedotus.

3. Vanhan kaupungin kehittämis- ja toimenpidesuunnitelman laatiminen

4. Toimivien verkostojen luominen rakennusten omistajien ja rakentamista valvovien, ohjaavien ja rahoittavien eri tahojen, toimijoiden ja sidosryhmien kesken. Asukastilaisuuksien järjestäminen.

Vanhan Raahen ruutukaava-alue on arvotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Arvokas rakennuskanta on lähes kokonaan peräisin vuoden 1810 kaupunkipalon jälkeiseltä ajalta. Kokonaisuuden kannalta tärkeitä ovat myös talousrakennukset, istutukset ja piharakenteet. Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaita rakennuksia on alueella 75 ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä rakennuksia 236. Vanha Raahe pitää sisällään myös aineettomia ja alueen identiteettiin liittyviä arvoja.

Hankkeen tärkeä tehtävä on myös vahvistaa tetoisuutta Raahen vanhan kaupungin merkityksestä kaupunkilaisten identiteetille ja kaupungin brändille ja maineelle.

Lisätietoja:

Sari Alajoki
Wanhan Raahen perinnemestari -hanke
Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen
sari.alajoki@raahe.fi
040 135 7060

Hannele Meskus
johtaja
Hanketoiminta ja kehittäminen
hannele.meskus@raahe.fi
044 439 3300

Facebookissa:

Wanhan Raahen perinnemestari


Raahen matkailu
Raahen saaristo

Raahen museo
Kulttuuriraahe

Raahen seudun yrityspalvelut
Tietoa Raahesta
Raahen Satama

Raahen seutukunta
Avoimet tarjouspyynnöt

Lupapiste
Kalevan menoinfo
Tonttipörssi
Jokilaaksojen turvakanava
Raahesalin lipunmyynti
Kaupunginvaltuuston verkkolähetys
Infopankki
Visit Raahe -julkaisu