Viralliset ilmoitukset

Viralliset ilmoitukset

Avoimet työpaikat

Avoimet työkokeilupaikat

Avoimet työkokeilupaikat kuntarekryssä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kuntokeidas Vesipekka

Vesipekan ajankohtaisin rss-syötteenä kaupungin sivuille

Museolla tapahtuu

Museon tapahtumat rss-syötteenä kaupungin sivuille

Ajankohtaista

Yksityisteiden parantamisavustukset vuonna 2017

Yksityistien parantamisavustus on tarkoitettu suurempiin tien parantamishankkeisiin, ei kunnossapitotoimenpiteisiin. Raahen kaupunki avustaa tiekuntia määrärahojen puitteissa. Vuodelle 2017 määrärahaa yksityisteiden parantamishankkeisiin on 30 000 euroa.

Kaupunki avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustusta haetaan liitteenä olevalla lomakkeella: Parantamisavustushakemus-2017. Hakemukseen tulee liittää suunnitelmakartta, johon toimenpiteet on merkitty sekä kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (jossa avustuksen hakemisesta on päätetty).

Avustushakemukset palautetaan 30.5.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella: Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostiin: irma.rantala@raahe.fi.

Parantamisavustukset käsitellään kesäkuun aikana teknisessä lautakunnassa.

1. Valtionavustuskelpoisen yksityistien parantamisavustus

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista omien ehtojensa mukaisesti. Valtion avustusosuus normaaleissa parantamishankkeissa on 50 % kustannusarviosta.

Kaupunki avustaa tiekuntia harkinnanvaraisesti enintään 20 %:n osuudella Ely-keskuksen hyväksymistä kustannuksista. Avustusta haetaan kaupungilta vasta sen jälkeen, kun hankkeelle on saatu myönteinen valtionapupäätös. Valtionavustushakemuksen laatiminen ja hankkeen muu valmistelu sekä toteutus kuuluvat tiekunnalle. Kaupunki teettää tielle kantavuusmittaukset sekä avustaa parannussuunnitelman laatimisessa. Valtionapuhankkeissa kaupunki valmistelee ja maksaa avustuksen tiekunnalle sitten, kun Ely-keskukselta on toimitettu kaupungille pöytäkirja lopputarkastuksesta sekä päätös työn hyväksymisestä, josta voidaan todeta Ely-keskuksen hyväksymät kustannukset.
Hyväksytyistä kustannuksista lasketaan kaupungin harkinnanvaraisesti myöntämän avustusprosenttiosuus, joka siirretään tiekunnan ilmoittamalle tilille.

Mikäli hankkeelle on joko sellaisenaan tai sitä tarkoituksenmukaisesti laajentamalla mahdollista saada valtionapua, ei kunta avusta sitä yksinään, vaan hankkeelle tulee hakea ensisijaisesti valtion avustusta.

2. Parantamisavustukset muilla teillä

Parantamisavustuksen saamisen ehtona on, että tien on oltava pysyvän asutuksen pääsytie, jolla on toimiva tiekunta.

Kunnan avustusosuudeksi muodostuu enintään 50 % hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:
- huonokuntoiset sillat ja tierummut
- tulva- ja routavauriot
- liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
- tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Kuivatuksen parantamista (sivuojien ja laskuojien tekeminen tai korjaaminen) avustetaan pääsääntöisesti vain laajemman perusparantamisen yhteydessä. Normaali ojien perkaaminen kuuluu hoitoon ja kunnossapitoon.

Tien tason parantamiseen perusvaatimuksia korkeatasoisemmaksi (esim. kestopäällystämiseen tai tievalaistukseen) avustusta ei myönnetä. Myöskään tavanomaista kunnossapitoa tai uusien yksityisteiden rakentamista ei avusteta parantamisavustuksin.

Avustuspäätöksessä ilmoitetaan hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, avustusprosentin suuruus, avustuksen enimmäismäärä sekä päätöksen voimassaoloaika (päätöksentekopäivämäärä - hankkeen vaadittu valmistumispäivämäärä). Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana. Myönnetty perusparantamisen avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan myöntämisvuonna.

Ennen avustuksen maksua tulee tiekunnan järjestää loppukatselmus niin että kaupungin edustaja on paikalla. Tiekunta laatii lopputarkastuspöytäkirjan ja toimittaa sen kaupungin edustajalle.
Kustannusarvion perusteella laskettua avustussummaa ei kasvateta päätettyä suuremmaksi kustannusarvion ylittyessä.
Kaupunki ei maksa tiekuntien urakoitsijoilta tulevia laskuja, vaan maksaa avustuksen omavastuuosuudella vähennettynä tiekunnan tilille.

Parantamisavustushakemus 2017pdf, 60 kb (pdf)

Parantamisavustushakemus 2017
xls, 37 kb
(excel)

Raahen matkailu
Raahen saaristo

Raahen museo
Kulttuuriraahe

Raahen seudun yrityspalvelut
Tietoa Raahesta
Raahen Satama

Raahen seutukunta
Avoimet tarjouspyynnöt