raahe.fi-sivujen ylläpito

Kukin Raahen kaupungin palvelukeskus tekee ja päivittää omat sivunsa. Palautetta sivuista voi lähettää suoraan heille tai palauteosion kautta.

Toimituksellinen vastuu

Kukin kaupungin palvelukeskus vastaa omista sivuistaan.

(Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä, 13.6.2003/460, Finlex)

Raahen kaupungin internetsivujen kaupungin toimintaa koskevat tiedot ylläpidetään kaupungin palvelukeskuksissa, ja tietoja pyritään pitämään ajan tasalla.

Teknisistä syistä verkkopalvelussa olevan tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa voida taata. Raahen kaupunki ei vastaa mistään internetsivujensa käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Kaupungin sivuilta on linkkejä myös kaupungin ulkopuolisten tahojen, kuten valtion ja yleishyödyllisten yhteisöjen verkkosivuille. Kaupunki ei vastaa näiden ulkopuolisten tahojen ylläpitämien sivujen sisällöstä.