Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräyksetpdf, 179 kb

Raahen kaupungin jätehuoltomääräykset uusitaan vuoden 2016 aikana. Siihen saakka on voimassa 11.12.2007 hyväksytyt jätehuoltomääräykset niiltä osin, missä ne eivät ole ristiriidassa Jätelain ja Jäteasetuksen kanssa.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 17.4.2013 § 70, että Raahen kaupungin jätteenkuljetusjärjestelmäksi valitaan kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetustapa seuraavilla perusteilla:

  1. Tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
  2. Täten edistetään jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tuetaan jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuteta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  3. Vaikutukset muodostuvat kokonaisuutena arvioiden myönteiseksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten asemaan.

Jätehuoltomääräysten mukaiset ilmoitukset

Ilmoitus ympäristöviranomaiselle jätteiden kertaluonteisesta hyödyntämisestä