Vahvistetut kaavat 2016

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

KV hyv. 21.3.2016 §29, lainvoima 29.4.2016, voimaantulo 29.4.2016.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 28. kaupungiosassa Antinkankaan alueella, noin 2,5 kilometriä kaupungin keskustasta itään.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 4 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 8.3.2016pdf, 9501 kb
Kaavakartta 8.3.2016pdf, 364 kb

________________________________________________________________________________

Akm 232: Kaupunginmetsän teollisuusalueen asemakaavan muutos

KV hyv. 25.4.2016 §44, lainvoima 7.6.2016, voimaantulo 8.6.2016.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 27. kaupungiosassa Kaupunginmetsän alueella.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 55 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 11.4.2016pdf, 5547 kb
Kaavakartta 11.4.2016pdf, 2498 kb

________________________________________________________________________________

Piehingin osayleiskaava

KV hyv. 23.5.2016 §65, lainvoima 29.6.2016, voimaantulo 30.6.2016.

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 molemmin puolin käsittäen Piehinkijoen ja valtatien 8 varrella sijaisevan Piehingin kyläalueen.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 550 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 10.5.2016pdf, 3871 kb
Kaavaselostus 10.5.2016pdf, 15356 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2736 kb
 2. Täydentävä luontoselvitys (Ramboll Finland Oy 2014)pdf, 8482 kb
 3. Asukas- ja maanomistajakyselyn raportti (Rambol Finland Oy, 2015)pdf, 2287 kb
 4. Muinaisjäännösinventointi (Aura OK, 2015)pdf, 1742 kb
 5. Emätilatarkastelun karttapdf, 3706 kb
 6. Emätilatarkastelun taulukkopdf, 153 kb
 7. Kaavan laatijan vastineet lunnosvaiheen palautteeseen (2.3.2016)pdf, 1927 kb
 8. Kaavan laatijan vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen (10.5.2016)pdf, 381 kb

Tausta- ja erilliskohteet

Piehingin inventoidut rakennuskohteet 24.8.2011, täydennetty 22.10.2014 tehdyn maastokäynnin pohjaltapdf, 21994 kb

________________________________________________________________________________

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

KV hyv. 29.8.2016 §97, lainvoima 6.10.2016, voimaantulo 10.10.2016.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 37. kaupunginosassa SSAB:n teollisuusalueen koillispuolella.

Alueen pinta-ala on noin 48 ha.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavakartta 9.9.2015, täydennetty 31.7.2016pdf, 1119 kb
Kaavaselostus 9.9.2015, tarkistettu 31.7.2016pdf, 15584 kb

Selvitysaineisto

Rakennushistoriallinen selvitys 2015pdf, 10095 kb
Saloisten Nuorisoseuraintalon rakennushistoria 2015pdf, 2560 kb
Tokolanperän maaperä- ja rakennettavuusselvitys (Geobotnia 2013)pdf, 1395 kb
Tokolanperän luontoselvitys (Pöyry 2014)pdf, 3962 kb
Tokolanperän muinaisjäännösinventointi (Aura OK 2013)pdf, 734 kb

________________________________________________________________________________

Mastokankaan tuulipuiston osayleiskaava

KV hyv. 23.5.2016 §66, lainvoima 13.3.2018, voimaantulo 23.3.2018

Osayleiskaava mahdollistaa 6 tuulivoimalan rakentamisen Raahen puoleiselle suunnittelualueelle ja 8 tuulivoimalan rakentamisen Siikajoen kunnan puoleiselle alueelle.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostus 5.4.2016pdf, 10360 kb
Kaavakartta 5.4.2016pdf, 5801 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1.10.2015pdf, 4187 kb
 2. Luontovaikutusten arviointipdf, 2426 kb (Ahma Ympäristö Oy 2015)
 3. Meluselvityspdf, 2172 kb (Etha Wind Oy 2016)
 4. Välkemallinnuspdf, 4350 kb (Ahma Ympäristö Oy 2015)
 5. Valokuvasovitteet pdf, 12681 kb(Ahma Ympäristö Oy 2015)
 6. Kaavan laatijan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen, 1.10.2015pdf, 216 kb
 7. Kaavan laatijan vastineet ehdotusvaiheen palautteeseen, 20.1.2016pdf, 137 kb