Ak 239: Ruottalonlahden asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin asemakaava-alueen pohjoisrajalla Ruottalonlahden alueella. Asemakaava koskee Raahen kaupungin kiinteistöjä 678-402-1-50, 678-415-18-93, 678-415-18-223 ja 678-415-18-166.
Asemakaavan muutos koskee osaa Raahen kaupungin 29. kaupunginosan kiinteistöstä 678-29-9903-100.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön asuinrakennusten korttelialueiksi ja virkistyskäyttöön.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13,6 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 1.11.2017, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 1.11.2017 §80pdf, 20 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2017pdf, 1005 kbArkisto