Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Raahen kaupungin 35. kaupunginosaa (Palonkylä) koskeva asemakaava, korttelin 3533 sekä liikenne-, katu- ja erityisalueen asemakaavan muutos ja yleisen tiealueen kumoaminen.

Suunnittelualue sijaitsee Mettalanmäellä valtatien 8 Kokkolantien liittymän eteläpuolella. Alueen itäpuolella on Palonkylän Pereenmäen omakotitaloalue ja lounaispuolella Pyynmäen omakotitaloalue. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria.

Suunnittelu koskee Mettalanmäen liikennealuetta ja kauppakeskuksen korttelia vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan mukaisesti. Mettalanmäen asemakaavan muutos toteuttaa sekä maakuntakaavaa että osayleiskaavaa.

Mettalanmäen asemakaavan muutoksella kumotaan tarpeettomana asemakaavassa Ak 196 (KV hyv. 28.6.2006) LT-merkinnällä osoitettua yleisen tiealueen osaa.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset uuden kauppakeskuksen rakentamiselle valtatien 8 ja Kokkolantien risteyksen tuntumaan sekä päästä toteuttamaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laaditut valtatien 8 liikennejärjestelyt melusuojauksineen ja ympäristöineen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 8.5.2017 §190, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.5. – 15.6.2017 väliseksi ajaksi.
Kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 15.6.2017 klo 15.00 mennessä Tekniseen palvelukeskukseen tai postitse osoitteella Tekninen palvelukeskus/ Kaavoitus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 8.5.2017 §190pdf, 136 kb
Asemakaavan muutosehdotus, 10.4.2017pdf, 809 kb
Kaavaselostus liitteineen, 10.4.2017pdf, 6074 kb
Luonnosvaiheen palaute ja vastineet 10.4.2017pdf, 1205 kb

Tehdyt selvitykset

Mettalanmäen osayleiskaavan ja asemakaavan arkeologinen inventointi, 12.10.2016pdf, 12709 kb
Mettalanmäen osayleiskaava, rakennushistoriallinen selvitys, 2.11.2016pdf, 30786 kb


Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Arkkitehti Esko Puijola, Arkkitehtistudio EMP Oy
puh. 040 500 7511, esko.puijola (at) hotmail.fiArkisto