Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Raahen kaupungin 35. kaupunginosaa (Palonkylä) koskeva asemakaava, korttelin 3533 sekä liikenne-, katu- ja erityisalueen asemakaavan muutos ja yleisen tiealueen kumoaminen.

Suunnittelualue sijaitsee Mettalanmäellä valtatien 8 Kokkolantien liittymän eteläpuolella. Alueen itäpuolella on Palonkylän Pereenmäen omakotitaloalue ja lounaispuolella Pyynmäen omakotitaloalue.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 35 hehtaaria.

Suunnittelu koskee Mettalanmäen liikennealuetta ja kauppakeskuksen korttelia vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan mukaisesti. Mettalanmäen asemakaavan muutos toteuttaa sekä maakuntakaavaa että osayleiskaavaa.

Mettalanmäen asemakaavan muutoksella kumotaan tarpeettomana asemakaavassa Ak 196 (KV hyv. 28.6.2006) LT-merkinnällä osoitettu yleisen tien alue.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset uuden kauppakeskuksen rakentamiselle valtatien 8 ja Kokkolantien risteyksen tuntumaan sekä päästä toteuttamaan Raahen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä laaditut valtatien 8 liikennejärjestelyt melusuojauksineen ja ympäristöineen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 14.2.2017, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan uudelleen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta.

Asemakaavan muutosluonnos on MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n julkisesti nähtävillä 20.2. – 21.3.2017. Mielipiteet pyydetään toimittamaan 21.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Yleisötilaisuus

Asemakaavan muutosta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 28.2.2017 klo 17.00 - 19.00 teknisen palvelukeskuksen valtuustosalissa (Ruskatie 1, Pattijoki).

Suunnittelua koskevia asiakirjojaArkisto