Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavan muutosalue käsittää 16. kaupunginosan (Miljoonaperä) korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43, korttelin 62 tontteja 38 ja 52 sekä kortteleiden välisen katualueen.

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 16. kaupunginosassa Miljoonaperän alueella kortteleissa 64 ja 62, korttelit rajautuvat Oikokatuun, Asemakatuun, Niittykatuun ja Vihastenkarinkatuun.
Alueen pinta-ala on 8016 m2.

Alueella voimassaoleva vuoden 1941 asemakaava on vanhentunut ja alueelle kohdentuu rakentamispaineita. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ajantasaistaa vuoden 1941 asemakaava.

Asiaa on käsitelty viimeksi 16.10.2014, jolloin tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen mielipiteiden esittämistä varten nähtäville 27.10. - 25.11.2014 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Asemakaavan muutosluonnos 29.9.2014pdf, 275 kb
Kaavaselostus 29.9.2014pdf, 3709 kbArkisto