Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-0. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessä oikeustalon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kävelykatuun).

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupungin asuin- ja liikekeskustan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön synnyttämiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3765 m2.

Asiaa on käsitelty viimeksi 15.9.2016, jolloin tekninen lautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2016pdf, 1931 kbArkisto