Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-0. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessä oikeustalon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kävelykatuun).

Kaavamuutoksen tavoitteena on kaupungin asuin- ja liikekeskustan kehittäminen tehokkaamman ja tiiviimmän kaupunkikuvallisesti laadukkaan ja viihtyisän asuinympäristön synnyttämiseksi.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6170 m2.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.9.2017, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi asemakaavan muutosluonnoksen ja asetti sen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.10. - 31.10.2017 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esitellään, pidetään tiistaina 10.10.2017 klo 17.00 – 19.00 Kauppaporvarin Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), Raahe.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KELA 20.9.2017 §24pdf, 34 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2017pdf, 1586 kb
Asemakaavan muutosluonnos 20.9.2017pdf, 774 kb
Kaavaselostus 20.9.2017pdf, 5666 kb

Tehdyt selvitykset

Rautatalon rakennusinventointi 24.3.2017pdf, 15427 kbArkisto