Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin päähän Raahen keskustasta lounaaseen, satama- ja teollisuusalueen viereen maantäyttö- ja merialueelle.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.5.2017 §53, jolloin Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjanote KV 29.5.2017 §53pdf, 91 kb
Kaavakartta 29.5.2017pdf, 396 kb
Kaavaselostus 29.5.2017pdf, 8269 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1955 kb
Liite 2: Valmisteluvaiheen paluteraportti 31.1.2017pdf, 1002 kb
Liite 3: Ehdotusvaiheen palauteraportti 19.5.2017pdf, 423 kb
Liite 4: Seurantalomakepdf, 37 kb
Liite 5: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 15.4.2013pdf, 149 kb
Liite 6: Metallituotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 1533 kb
YVA-selostuksen erillisraportit:
Ilmanpäästöjen leviämismallinnuspdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 7: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2057 kb
Liite 8: Raahen metallituotetehtaan Natura-arviointi 3.11.2016, täydennetty 4.4.2017pdf, 4587 kb
Liite 9: Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1533 kb
Liite 10: Jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017pdf, 3156 kb
Liite 11: Natura-arvioinnin palauteraportti 19.5.2017pdf, 357 kb
Liite 12: Ely-keskuksen lausunto Mustavaarna Kaivos Oy:n Raahen metallituotetehtaan Natura-arvioinnin täydennyksestä 20.4.2017pdf, 357 kb
Liite 13: Ilmatieteen lausunto aaltoiluvarasta 26.1.2017pdf, 879 kbArkisto