Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan rakentamisen.

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 kilometrin päähän Raahen keskustasta lounaaseen, satama- ja teollisuusalueen viereen maantäyttö- ja merialueelle.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.2.2017, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaava ehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.2. - 28.3.2017. Asemakaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään osoittamaan kirjallisena Raahen kaupunginhallitukselle 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2017pdf, 1546 kb
Liite 2 Valmisteluvaiheen palauteraportti 31.1.2017pdf, 19396 kb
Liite 3 Ehdotusvaiheen kuulemisen lausunnot, muistutukset ja vastineet (täydennetään myöhemmin)
Liite 4 Seurantalomake (täydennetään myöhemmin)
Liite 5 Yhteysviranomaisen lausunto Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton YVA –ohjelmasta 15.4.2013pdf, 446 kb
Liite 6 Metallituotetehtaan ympäristönvaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 17958 kb
YVA-selostuksen erillisraportit
Ilmanpäästöjen leviämismallipdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 7 Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2058 kb
Liite 8 Raahen metallituotetehtaan Natura-arviointi 3.11.2016pdf, 3600 kb
Liite 9 Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1538 kb
Liite 10 Raahen metallituotetehtaan jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017pdf, 3126 kbArkisto