Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa ja käsittää korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä katualuetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa alue yleiskaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan muutoksella on tarkoitus muodostaa nykyiseen kysyntään vastaavia pienempiä teollisuustontteja katualueineen.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,4 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 12.2.2018, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) 19.2.- 20.3.2018 väliseksi ajaksi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KH 12.2.2018 §28pdf, 41 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2018pdf, 1419 kb
Asemakaavan muutosehdotus 23.1.2018pdf, 1343 kb
Kaavaselostus 23.1.2018pdf, 6588 kbArkisto