Akm 240: Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijoittuu Raahen keskustan läheisyyteen, Raahen kaupungin 30. kaupunginosaan, Pitkänkarin alueelle, Kaupunginlahden (Pikkulahden) rantaan.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42,5 ha, josta vesialuetta noin 18,5 ha ja maa-aluetta noin 24 ha.
Suunnittelualue on Raahen kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Pikkulahden alueelle virkistysaluepainotteinen asemakaava siten, että Raahen keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavassa esitetyt asuntoaluevaraukset supistuvat ja virkistysalueet lisääntyvät kaupunginhallituksen 31.3.2014 §142 tekemän päätöksen mukaisesti.

Asemakaavatyö jakautuu kahteen vaiheeseen.
Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Pikkulahden (Kaupunginlahdenrannan) alueelle virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma.
Toisessa vaiheessa laaditaan Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, joka pohjautuu laadittuun Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaan.

Tavoitteena on, että kaupungin edustan ranta-aluetta kehitetään yhtenäiseksi, eläväksi ja maisemallisesti kauniiksi ympärivuotiseksi kaupungin Keskuspuistoksi ja parannetaan Kaupunginlahdenrannan arvokasta kokonaisilmettä.

Kaupungin Keskuspuisto on aluekokonaisuus, johon liittyy Raahen historiallisesti ja maisemallisesti merkittävimpiä arvoja sekä virkistystoimintoja. Maankohoamisrannikon luonto, merellinen maisema ja Vanhan Raahen läheisyys luovat ainutlaatuisen lähtökohdan suunnittelutyölle.

Asiaa on käsitelty viimeksi 13.12.2017 §93, jolloin kehittämislautakunta päätti kaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Kehittämislautakunnan pöytäkirjaote 13.12.2017 §93pdf, 71 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2017pdf, 1992 kb

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo
puh. 044 439 3575, sähköposti anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala
puh. 040 830 3000, sähköposti jaana.pekkala (at) raahe.fiArkisto