Mettalanmäen osayleiskaava

Mettalanmäen osayleiskaava koskee Raahen kaupungin Mettalanmäen kauppakeskusaluetta ja sen lähiympäristöä.

Osayleiskaava-alue on kooltaan noin 316 hehtaaria.

Osayleiskaavan vaikutusalue koskee valtatien 8 liikenneympäristöä Raahen kohdalla sekä kaupallisia palveluja Raahen seudulla.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.5.2017 § 55, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi Mettalanmäen osayleiskaavan.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KV 29.5.2017 §55pdf, 126 kb
Osayleiskaava, 10.4.2017pdf, 6545 kb
Kaavaselostus, 10.4.2017pdf, 10459 kb

Tehdyt selvitykset

Arkeologinen inventointi 12.10.2016pdf, 12709 kb
Rakennushistoriallinen selvitys 2.11.2016pdf, 30786 kb
Vt 8 kehittämissuunnitelma välillä Koksaamontie - Pattijoentie, Raahepdf, 3582 kb
Vt 8 raporttiliitteet 1 - 3pdf, 3109 kbArkisto