Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan tavoitteena on rakentamisen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen. Kaava-alueen laajuus on noin
35,2 km2 ulottuen Hurnasperältä Aunolanperälle. Valtaosa kaavoitettavasta alueesta sijoittuu valtatien 8 länsipuolelle.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, mikä edellyttää rantavyöhykkeen rakentamisen mitoituksen ja määrän yksityiskohtaista osoittamista kaavassa. Kaavassa tullaan osoittamaan myös rantavyöhykkeen ulkopuolisen kylä- ja haja-asutuksen
rakentamisen periaatteet.

Alueen asukkaille ja maanomistajille on postitettu kyselylomake ja karttaote, jossa on esitetty suunnittelualueen rajaus. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asukkaiden ja maanomistajien tarpeita ja näkemyksiä suunnittelualueen kehittämiseksi. Kyselyssä voitte mm. esittää rakennuspaikkatoiveita.

Ennen kyselyyn vastaamista voitte halutessanne tutustua kaava-alueen rajaukseen kiinteistörajoineen ja -tunnuksineen karttapalautepalvelussa osoitteessa http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/raahe/.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kartalle osoitettavat vastaukset pyydetään merkitsemään sähköisesti karttapalautepalveluun tai kyselyn mukana toimitetulle kartalle, joka toivotaan palautettavan palautuskuoressa kyselylomakkeen kanssa, mikäli siihen on tehty merkintöjä.
Kysely tulisi palauttaa 23.6.2017 mennessä.

Asukaskyselyyn liittyvät asiakirjat

Saatepdf, 23 kb
Kyselylomakepdf, 212 kb
Karttaotepdf, 615 kb

Lisätietoja asukas- ja maanomistajakyselystä sekä osayleiskaavasta antavat

Raahen kaupunki
Jaana Pekkala, kaavoitusarkkitehti
puh. 040 830 3000
jaana.pekkala (at) raahe.fi
Raahen kaupunki / Tekninen palvelukeskus
Ruskatie 1, 92140 Pattijoki

Ramboll Finland Oy
Miia Nurminen-Piirainen, FM
puh. 050 576 3580
miia.nurminen-piirainen (at) ramboll.fi
Ramboll Finland Oy
Pakkahuoneenaukio 2/ PL 718
33101 TampereArkisto