Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava

Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Perämeren väliselle rantavyöhykkeelle rajautuen pohjoisessa Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin väliseen rajaan.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleskaavan tavoitteena on rakentamisen mitoituksen ja määrän tarkistaminen, yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittaminen ja eri suojeluohjelmien kannalta merkittävien kohteiden määrittäminen.

Kaava-alueen laajuus on noin 35,2 km2, josta vesipinta-alaa noin 19 km2.

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, mikä edellyttää rantavyöhykkeen rakentamisen mitoituksen ja määrän yksityiskohtaista osoittamista kaavassa. Kaavassa tullaan osoittamaan myös rantavyöhykkeen ulkopuolisen kylä- ja haja-asutuksen rakentamisen periaatteet.

Asiaa on käsitelty viimeksi 10.4.2018 §40, jolloin kehittämislautakunta hyväksyi osayleiskaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.5. - 1.6.2018 väliseksi ajaksi.

Yleisötilaisuus, jossa osayleiskaavaluonnos esitellään, pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 18.00 – 20.00 Saloisten seurakuntakodissa, Kirkkotie 17, 92160 Saloinen. Yleisötilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja keskustella kaavoittajan kanssa. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet pyydetään toimittamaan kirjallisena 1.6.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, tekninen keskus/ kaavoitus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus (at) raahe.fi.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Osayleiskaavakartta 3.4.2018pdf, 5520 kb
Osayleiskaavakarttamerkinnät 3.4.2018pdf, 127 kb
Osayleiskaavaselostus 3.4.2018pdf, 10958 kb

Kaavaselostuksen liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 3.4.2018pdf, 1962 kb
Luontoselvityksen päivitys 23.3.2018pdf, 44391 kb
Maisema-analyysi ja suositukset maankäytön jatkosuunnitteluun -kartta-aineistopdf, 7842 kb
Rakennusinventointi 9.11.2017pdf, 28365 kb
Asukas- ja maanomistajakyselyn raportti 9.11.2017pdf, 32039 kb
Liikennemeluselviyts 5.4.2017pdf, 3175 kb
Tuulivoimaloiden melumallinnus 20.12.2017pdf, 1259 kb
Tuulivoimaloiden välkemallinnus 20.12.2017pdf, 2491 kb
Emätilatarkastelun kartat 29.3.2018pdf, 48462 kb
Emätilatarkastelun taulukot 29.3.2018pdf, 134 kb
Arkeologin inventointi 22.9.2017pdf, 8317 kb

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) Raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki (paikalla 9.5.2018 alk.)
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Projektipäällikkö Minna Lehtonen, Ramboll Finland Oy
puh. 050 372 8523, minna.lehtonen (at) ramboll.fiArkisto