Sulaton osayleiskaava

Sulaton osayleiskaavan laadinta on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton sijoittuminen Raahen satama-alueelle SSAB:n Raahen terästehtaan läheisyyteen. Alueen sijainti on edullinen meri- ja maakuljetusten osalta.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 133 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 20.2.2017, jolloin Raahen kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017. Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset pyydetään osoittamaan kirjallisena Raahen kaupunginhallitukselle 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KH 20.2.2017pdf, 86 kb
Kaavakartta 20.2.2017pdf, 488 kb
Kaavaselostus 20.2.2017pdf, 8991 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2017pdf, 2052 kb
Liite 2: Metallituotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 13194 kb
YVA-selostuksen erillisraportit:
Ilmanpäästöjen leviämismallinnuspdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 3: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2057 kb
Liite 4: Raahen metallituotetehtaan Natura-arviointi 3.11.2016pdf, 3695 kb
Liite 5: Jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017pdf, 3126 kb
Liite 6: Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1538 kb
Liite 7: Valmisteluvaiheen palauteraportti 20.2.2017pdf, 542 kb

Lisätietoja
Projektipäällikkö Miia Nurminen-Piirainen, Ramboll Finland Oy
puh. 050 576 3580, sähköposti miia.nurminen-piirainen (at) ramboll.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, sähköposti mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, sähköposti jaana.pekkala (at) raahe.fiArkisto