Sulaton osayleiskaava

Sulaton osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n sulaton sijoittuminen Raahen satama-alueelle SSAB:n Raahen terästehtaan läheisyyteen. Alueen sijainti on edullinen meri- ja maakuljetusten osalta.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 133 ha.

Asiaa on käsitelty viimeksi 29.5.2017 §52, jolloin Raahen kaupunginvaltuusto hyväksyi Sulaton osayleiskaavan.

Suunnittelutyötä koskevia asiakirjoja

Pöytäkirjaote KV 29.5.2017 §52pdf, 118 kb
Kaavakartta 29.5.2017pdf, 473 kb
Kaavaselostus 29.5.2017pdf, 9424 kb

Kaavaselostuksen liiteasiakirjat

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2017pdf, 2052 kb
Liite 2: Metallituotetehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, kesäkuu 2016pdf, 8934 kb
YVA-selostuksen erillisraportit:
Ilmanpäästöjen leviämismallinnuspdf, 3572 kb
Asukaskyselyn raporttipdf, 1328 kb
Liite 3: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta 20.12.2016pdf, 2057 kb
Liite 4: Natura-arviointi 3.11.2016, täydennys 4.4.2017pdf, 4587 kb
Liite 5: Jätealueiden vaihtoehtoselvitys 2.2.2017 pdf, 3156 kb
Liite 6: Mustavaaran Kaivos Oy:n turvallisuustarkastelu 13.12.2016pdf, 1533 kb
Liite 7: Valmisteluvaiheen palauteraportti 20.2.2017pdf, 542 kb
Liite 8: Ehdotusvaiheen palauteraportti 18.4.2017pdf, 602 kb
Liite 9: Naturan palauteraportti 19.5.2017pdf, 357 kb
Liite 10: ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinnin täydennyksestä 20.4.2017pdf, 357 kbArkisto