Raahen kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty Raahen kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Raahen kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat kaupunkilaisten nähtävillä internetissä:

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu

Kaupunginhallitus kokoontuu keväällä 2017 varsinaisiin kokouksiinsa Raatihuoneella seuraavasti:

09.01.2017
23.01.2017
06.02.2017
20.02.2017
20.03.2017
28.03.2017
10.04.2017
08.05.2017
22.05.2017