Raahen kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty Raahen kaupungin hallintosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Raahen kaupunginhallituksessa on yksitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunginhallituksen toimikaudeksi kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat kaupunkilaisten nähtävillä internetissä:

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu

Kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa Raatihuoneella seuraavasti:

15.01.2018
12.02.2018
19.02.2018
19.03.2018
27.03.2018
09.04.2018
16.04.2018
07.05.2018
14.05.2018
04.06.2018
18.06.2018