Hanketoiminta

Raahen hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö toteuttaa "Hyväntuulinen Raahe - Kaupunkistrategia vuosille 2014-2020" –strategian mukaisia hankkeita sekä kehittämistehtäviä. Selvitämme kehitysideoiden toteuttamismahdollisuuksia ja rahoitusvaihtoehtoja sekä keräämme sidosryhmät yhteen. Teemme myös pienimuotoista hanketoimintaa kaupungin sisäisenä toimintana työllistäen nuoria kuntalaisia. Yksikkö ei kilpaile avoimilla markkinoilla, vaan keskittyy in-house -toimintaan kaupungin sisällä.

Hankehenkilöstön lisäksi yksikössämme toimii hankesuunnittelijoita.

Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

 • Hanke ehkäisee digisyrjäytymistä edistäen sähköisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten parissa. Hankkeessa kartoitetaan kuntien asukkaiden koulutustarpeet digitaalisiin palveluihin liittyen ja luodaan toimintamalli koulutustoiminnalle. Lisäksi luodaan pysyvä nettikummitoiminnan malli, jonka avulla koulutusta tarjotaan.

  Hanke järjestää myös täsmäkoulutuksia sähköisten palveluiden käyttöönottoon kuntalaisille ja kuntiin perustetaan avoimia ”Digikahviloita”, joissa käytännön digiongelmia voidaan ratkoa. Koulutuksien opetusmateriaalit tarjotaan kuntalaisten käyttöön.

  Yhteyshenkilö: Heidi Niemelä, heidi.niemela@liminka.fi, 040 671 1593

  Toteutusaika: 1.9.2017-28.2.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 97 046 €

  Hallinnoija: Limingan kunta

  Yhteistyössä: Limingan kunta, Siikajoen kunta ja Lumijoen kunta

 • Hankkeessa testataan CityGML-aineiston hyödyntämistä nykyaikaisen kaupunkivisualisaation luomisessa.

  Kokeilussa syntyy:
  1) Kaupunkivisualisaation esimerkkitoteutus kahdella eri alustalla, jaettavaksi lähdetiedostoineen.
  2) Dokumentointi kehitetyistä menetelmistä ja kokemuksista.

  Esimerkkivisualisaatiot toteutetaan sekä Unreal Engine 4 -pelimoottorilla että perinteisempää renderöintiteknologiaa edustavalla 3ds Max -ohjelmistolla toteutettuna

  Yhteyshenkilö: Tuomas Mämmelä, tuomas.mammela@raahe.fi, 040 130 3888

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 30.6.2018

  Rahoittaja: Ympäristöministeriö/KIRA-digi

  Toteuttaa KIRA-digin tavoitteita: Vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta sekä mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaamisen ja kokeilut

  Kokeiluhanke liittyy seuraaviin teemoihin/näkökulmiin: Vakiointinäkökulma ja toimintamallinäkökulma

  Kustannusarvio: 32 963 €

 • Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi hankkeessa kootaan maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevät viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijat. Hankkeessa myös perustetaan kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten Kansojen Kattaus –illat, käsitaideryhmiä, luontoretkiä, liikunta- ja naistenkerhoja, perhetoimintaa ja ravintoneuvontaa. Lisäksi hankkeessa järjestetään neuvontaa ja suomen kielen opetusta sekä yhteiskuntaan perehdyttävää valmennusta. Kohtaamispaikka toimii myös maahanmuuttajien ja eri toimijoiden tapaamispaikkana.

  Neuvontapisteen osoite: Rantakatu 5 B

  Hankkeen sivut

  Hankkeen facebook-sivut

  Yhteyshenkilö: Elsi Ylikulju, elsi.ylikulju@raahe.fi, 040 135 6945

  Toteutusaika: 1.2.2016 - 31.1.2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kustannusarvio: 160 377 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • KAAPO –hankkeessa edistetään kuntien viranomaisten, liike-elämän toimijoiden sekä asukkaiden tai asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten yhteistyötä, jonka päämääränä on yhteisen taajamaympäristön fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan paikkaperustaista suunnittelua tukeva toimintamalli, joka soveltuu pikkukaupunkien keskustojen ja osakeskustojen toimijalähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia keskustojen/kylien esitettyjen tavoitteiden pohjalta yrittäjyyspainotteisesti.

  Hankkeen sivut

  Painopisteet Raahessa: Wanha Raahe yrittäjämäisesti ja keskustan kaupunkisisustaminen

  Yhteyshenkilö: Kaisa Savela, kaisa.savela@pohjois-pohjanmaa.fi, 050 569 6330

  Toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2018

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)

  Toimintalinja: 2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  Erityistavoite: 3.2. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen

  Kustannusarvio: 550 000 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Yhteistyössä: Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska

  Hankkeen tuloksia:
  - Arkkitehtiopiskelija Tuija Patanan lopputyö "Vetovoimainen Vanha Raahe - suunnitelma identiteetin vahvistamiseksi historiaa hyödyntäen"
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 11/2016pdf, 4512 kb
  - Arkkitehtiopiskelija Vilma Karjalaisen projektityö "Raahen kaupunkisisustaminen"pdf, 2486 kb
  - Opiskelija Jonna Koivurannan projektityö Seminaarin puutarha - puistosuunnitelmapdf, 60745 kb
  - Kaupunkisisustamisen selvitys, yhteistyössä KAAPO-hanke ja Oulun Yliopiston arkkitehtiosasto
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 5/2017pdf, 1759 kb

 • Hankkeen tavoitteena on rakentaa Raahen alueelle maahanmuuttajien parissa työskentelevistä asiantuntijoista yhteistyöverkosto, joka kehittää maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen mallin.

  Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan alueen yritysten valmiuksia maahanmuuttajien työllistämiseen, etsitään mahdollisia piilotyöpaikkoja ja yritetään poistaa maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä esteitä.

  Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita, kuten uramentorointi ja urasuunnittelua sekä räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

  Yhteyshenkilö: Birgitta lahti, birgitta.lahti@raahe.fi, 040 130 3809

  Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kustannusarvio: 217 887 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • Raahen vanha opettajaseminaari palautetaan entiseen loistoonsa istuttamalla raahelaisia perinnekasveja, puita sekä luomalla avoin taidepuisto alueelle. Puutarhalla halutaan monipuolistaa Raahen matkailukohteita ja kehittää Kampusaluetta matkailukohteeksi.

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

  Yhteistyössä: Tekninen keskus

 • Hankkeessa parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen. Tavoitteisiin päästään luomalla fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Pitempään alalla toimineet voivat hyödyntää sitä uusien ideoiden saamiseen ja verkostoitumiseen.

  Hankkeessa järjestetään säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia kuten esimerkiksi työpajoja potentiaalisten veturiyritysten kanssa, innovointi ja machmaking-tilaisuuksia ja yritysten ja sidosryhmien tapaamisia. Keskeisenä toimintamuotona ovat myös teemapäivät, joissa paneudutaan yrittäjyysosaamiseen kuten esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja pakkaamiseen. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin sekä suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma Villiyrttikarkelot. Siinä luonnontuote -alaa ja uusia tuoteinnovaatioita tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle ja mahdollisille asiakasyrityksille. Tuotteiden markkinointia ja myyntiä parannetaan showroom- ja popUp-toiminnalla.

  Yhteyshenkilö: Tarja Niskanen, tarja.niskanen@psk.fi, 044 3120 750

  Toteutusaika: 2017 - 2019

  Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

  Kustannusarvio: 253 064 €

  Hallinnoija: PSK-aikuisopisto

 • Seminaarin Kampusalueen Tietotekurakennus (Rantakatu 7 E) on järjestöjen, yrittäjien ja koulutusten järjestäjien vuokrattavissa.

  Tiloissa tällä hetkellä:
  - Punainen Risti, Raahen osasto
  - Raahen Seudun Diabetesyhdistys ry
  - Raahen seudun muistiyhdistys ry
  - Raahen Kameraseura ry
  - Raahen yrittäjät ry
  - Raahen Rotaryklubi ry
  - Raahen Seudun Invalidit r.y
  - Kirjailija Eeva Tokola
  - MJK Design / Yrittäjä Mikko Kultala, käsintehtyjä puukkoja ja maalauksia
  - Yrittäjä Tiina Lämsä
  - Pattijoen Marttayhdistys ry
  - Pattijoen Nuorisoseura ry
  - Raahen Seudun Harmonikkakerho ry

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

 • Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen verkoston kaikissa yrityksissä.

  Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan. Yhteiset opintomatkat antavat lisätietoa ja uusia ideoita.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Arja Keränen, arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi, 040 743 9731

  Alueellisia kehittämisteemoja: Merellinen Raahen seutu, Lakeus (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä), Ruokalaakso (Utajärvi), Tunturi-alue (Pudasjärvi), Oulun alue, Hailuoto

  Toteutusaika: 2.11.2015 - 30.10.2018

  Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto

  Kustannusarvio: 600 000 €

  Hallinnoija: Pro Agria Oulu ry

  Yhteistyössä: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Hailuoto

 • NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Tanja Löytynoja, hannele.meskus@raahe.fi, 050 356 5144

  Toteutusaika: 1.6.2017 – 31.3.2018

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kustannusarvio: 52 429 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

  Yhteistyössä: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ODL Liikuntaklinikka

 • Kampusalueen sauna remontoidaan ja kunnostetaan, jonka jälkeen sauna siirtyy Café Kampus –harjoituskahvilan kokonaisuuteen.

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

  Toteutusaika: 2017

 • Tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja saattamalla ammattilaisia ja muita aikuisia yhteistyöhön nuorten kanssa ja keskenään taiteen, kulttuurin ja luontoliikunnan menetelmiä käyttämällä, edistää nuorten omien resurssien tunnistamista ja lisätä nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia ja hyvinvointia arjen toimintaympäristöissä. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Anja Kuhalampi, anja.kuhalampi@helsinki.fi, 050 588 0735

  Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.12.2017

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)/p>

  Toimintalinja: 4. koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

  Erityistavoite: 9.1. siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  Kustannusarvio: 1 559 643 €

  Hallinnoija: Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus

  Yhteistyössä: Sibelius-akatemia, Helsingin yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Taideyliopisto, Vierumäen Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden kaupungin Lahden seudun ympäristöpalvelut, K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo/ Kokkolan kaupunki

 • Toimintapäivä kyläyhdistyksen vieraana

  Tavoitteena on lisätä paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ulkoilutapahtuma, jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polkuja myös kunnostetaan sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja rakennetaan lisää. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita.

  Hankkeen teemoja:
  - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
  - Hallitustoiminnan kehittäminen
  - Kylien yhteistyön kehittäminen
  - Palvelujen kehittäminen
  - Kinttupolkujen kehitystyö

  Toteutusaika: 27.5.2016 - 1.5.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 20 000 €

  Hallinnoija: Alpuan Kylätoimintayhdistys

  Yhteistyössä: Vihannin kyläyhdistykset, Palvelevat kylät -hanke ja ALVA-hanke

 • Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja pyrkiä vaikuttamaan erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Hanke edistää nuorten itsenäistymistä ja oman talouden sekä elämän hallintaa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan asumistaidottomuudesta aiheutuvia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Lisäksi ennaltaehkäistään itsenäisen asumisen oikeuden menettämistä.

  Hanke käynnistää asumisneuvojatoiminnan Raahessa. Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja alueen vuokranantajien kanssa pyrkiessään parantamaan asiakkaidensa asumis- ja elämistaitoja sekä ratkomaan heidän asumiseensa liittyviä ongelmia. Näin toimien edistetään nuorten ja muiden kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä sekä parannetaan elämänhallintaa.

  Asumisneuvoja aloitti työnsä 8.6.2015

  Yhteyshenkilö: Mirva Kuosmanen, mirva.kuosmanen@rsa.fi, 044 506 9700

  Toteutusaika: 8.6.2015 - 7.6.2018

  Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

  Tuen muoto: avustus asumisneuvontatoimintaan

  Kustannusarvio: haetaan vuosittain

  Hallinnoija: Raahen Seudun Asuntosäätiö

  Yhteistyössä: Pattijoen nuorisoasunnot ry, Kiinteistö Oy Kummatti, Asunto Oy Vihannin kantti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 • Tavoitteena on korjata ja kehittää Iso-Kraaselin, Kallan ja Taskun saaria raivaamalla luontopolkuja, tekemällä uusia pitkospuita, kunnostamalla nuotiopaikkoja, valmistamalla uusia opastauluja ja kunnostamalla vanhoja, lisäämällä ohjeistusta saarissa käyttäytymiseen ja kunnostamalla vessoja.

  Toteutusaika: Kesä-syksy 2017

  Rahoittaja: Raahen Voima Oy ja SSAB Oy

  Kustannusarvio: 4 000 €

  Hallinnoija: Raahen Meriseura ry

  Yhteistyössä: Luontopaja ja Meriraahe/Jouni Leinonen

Hankkeet, joille haettu rahoitusta

 • Raahen kaupungissa järjestetään nuorille taidetyöpajatoimintaa. Päästessään tekemään nuorille mielekästä tekemistä syrjäytyneiden nuorten omat voimavarat lisääntyvät. Hankkeessa koulutetaan myös nuorison kanssa työskenteleviä. Nuorison kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen antaa mahdollisuuksia nuorten työllistymisen tukemiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen.

  Toteutusaika: 2018 - 2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Hallinnoija: Taideyliopisto

 • Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

  Toiminnan tavoitteena on nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon ja palveluketjujen parantaminen Ohjaamon toimijaverkostossa.

  Hankkeen aikana luodaan Raahen alueelle toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä ohjausta sekä ehkäisee ennalta nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Raahen seutukunnan kuntiin.

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (Euroopasn sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kustannusarvio: 399 570 €

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin nuorisotoimi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen koulutuskuntayhtymä

 • Hankkeen tavoitteena on toteuttaa perinnerakentamisen koulutuksia. Erilaiset ympäristöä kohentavat toimenpiteet luovat Wanhalle Raahelle yhtenäisen ilmeen. Hankkeessa syntyy perinnerakentamisen vuosikello, jonka pohjalta koulutuksia järjestetään. Lisäksi hankkeessa perustetaan neuvontapiste, josta voi saada apua perinnerakentamiseen liittyen.

  Toteutusaika: 1.4.2018 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 79 819,41 €

Päivitetty 18.1.2018