Hanketoiminta

Raahen hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö toteuttaa "Raahen kaupunkistrategia vuosille 2017-2021" mukaisia hankkeita sekä kehittämistehtäviä. Selvitämme kehitysideoiden toteuttamismahdollisuuksia ja rahoitusvaihtoehtoja sekä keräämme sidosryhmät yhteen. Avustamme myös muita kaupungin toimintayksiköitä hanketoimintaprojekteissa ja tukipalveluin. Lisäksi annamme hankesuunnitteluapua tarvittaessa. Yksikkö ei kilpaile avoimilla markkinoilla, vaan keskittyy in-house -toimintaan kaupungin sisällä.

Hankehenkilöstön lisäksi yksikössämme toimii hankesuunnittelijoita.

Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

 • Hanke ehkäisee digisyrjäytymistä edistäen sähköisten palveluiden käyttöönottoa kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten parissa. Hankkeessa kartoitetaan kuntien asukkaiden koulutustarpeet digitaalisiin palveluihin liittyen ja luodaan toimintamalli koulutustoiminnalle. Lisäksi luodaan pysyvä nettikummitoiminnan malli, jonka avulla koulutusta tarjotaan.

  Hanke järjestää myös täsmäkoulutuksia sähköisten palveluiden käyttöönottoon kuntalaisille ja kuntiin perustetaan avoimia ”Digikahviloita”, joissa käytännön digiongelmia voidaan ratkoa. Koulutuksien opetusmateriaalit tarjotaan kuntalaisten käyttöön.

  Yhteyshenkilö: Heidi Niemelä, heidi.niemela@liminka.fi, 040 671 1593

  Toteutusaika: 1.9.2017-28.2.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 97 046 €

  Hallinnoija: Limingan kunta

  Yhteistyössä: Limingan kunta, Siikajoen kunta ja Lumijoen kunta

 • Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia yhteiskunnallisia valmiuksia. Lisäksi hankkeessa kootaan maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevät viranomais-, kehittämis- sekä järjestötoimijat. Hankkeessa myös perustetaan kohtaamispaikka, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten Kansojen Kattaus –illat, käsitaideryhmiä, luontoretkiä, liikunta- ja naistenkerhoja, perhetoimintaa ja ravintoneuvontaa. Lisäksi hankkeessa järjestetään neuvontaa ja suomen kielen opetusta sekä yhteiskuntaan perehdyttävää valmennusta. Kohtaamispaikka toimii myös maahanmuuttajien ja eri toimijoiden tapaamispaikkana.

  Neuvontapisteen osoite: Rantakatu 5 B

  Hankkeen sivut

  Hankkeen facebook-sivut

  Yhteyshenkilö: Elsi Ylikulju, elsi.ylikulju@raahe.fi, 040 135 6945

  Toteutusaika: 1.2.2016 - 31.1.2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kustannusarvio: 160 377 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • KAAPO –hankkeessa edistetään kuntien viranomaisten, liike-elämän toimijoiden sekä asukkaiden tai asukasyhdistysten ja kotiseutuyhdistysten yhteistyötä, jonka päämääränä on yhteisen taajamaympäristön fyysinen ja toiminnallinen kehittäminen. Hankkeen tuloksena luodaan paikkaperustaista suunnittelua tukeva toimintamalli, joka soveltuu pikkukaupunkien keskustojen ja osakeskustojen toimijalähtöiseen kehittämiseen. Hankkeen aikana tuotetaan konkreettisia keskustojen/kylien esitettyjen tavoitteiden pohjalta yrittäjyyspainotteisesti.

  Hankkeen sivut

  Painopisteet Raahessa: Wanha Raahe yrittäjämäisesti ja keskustan kaupunkisisustaminen

  Yhteyshenkilö: Kaisa Savela, kaisa.savela@pohjois-pohjanmaa.fi, 050 569 6330

  Toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2018

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto)

  Toimintalinja: 2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

  Erityistavoite: 3.2. uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisujen kehittäminen

  Kustannusarvio: 550 000 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Yhteistyössä: Haapajärvi, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Pyhäjoki, Siikalatva, Utajärvi ja Ylivieska

  Hankkeen tuloksia:
  - Arkkitehtiopiskelija Tuija Patanan lopputyö "Vetovoimainen Vanha Raahe - suunnitelma identiteetin vahvistamiseksi historiaa hyödyntäen"
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 11/2016pdf, 4512 kb
  - Arkkitehtiopiskelija Vilma Karjalaisen projektityö "Raahen kaupunkisisustaminen"pdf, 2486 kb
  - Opiskelija Jonna Koivurannan projektityö Seminaarin puutarha - puistosuunnitelmapdf, 60745 kb
  - Kaupunkisisustamisen selvitys, yhteistyössä KAAPO-hanke ja Oulun Yliopiston arkkitehtiosasto
  - Raahen keskustan elinvoimalaskenta 5/2017pdf, 1759 kb

 • Hankkeen tavoitteena on rakentaa Raahen alueelle maahanmuuttajien parissa työskentelevistä asiantuntijoista yhteistyöverkosto, joka kehittää maahanmuuttajien työhön, koulutukseen ja yrittäjyyteen ohjaamisen mallin.

  Hankkeessa selvitetään ja kartoitetaan alueen yritysten valmiuksia maahanmuuttajien työllistämiseen, etsitään mahdollisia piilotyöpaikkoja ja yritetään poistaa maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä esteitä.

  Hankkeen kohderyhmälle tarjotaan erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita, kuten uramentorointi ja urasuunnittelua sekä räätälöityjä lyhytkoulutuksia.

  Yhteyshenkilö: Birgitta lahti, birgitta.lahti@raahe.fi, 040 130 3809

  Toteutusaika: 1.8.2017 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kustannusarvio: 217 887 €

  Hallinnoija: Raahen kaupunki/Hanketoiminta ja kehittäminen

 • Raahen vanha opettajaseminaari palautetaan entiseen loistoonsa istuttamalla raahelaisia perinnekasveja, puita sekä luomalla avoin taidepuisto alueelle. Puutarhalla halutaan monipuolistaa Raahen matkailukohteita ja kehittää Kampusaluetta matkailukohteeksi.

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

  Yhteistyössä: Tekninen keskus

 • Hankkeessa parannetaan luonnontuote-yrittäjien tai yrittäjyyttä suunnittelevien mahdollisuuksia ja valmiuksia ammattimaiseen liiketoimintaan ja kasvuyrittäjyyteen. Tavoitteisiin päästään luomalla fyysinen ja virtuaalinen toimintaympäristö, joka toimii sekä yrittäjyysharjoittelupaikkana, että tukiyhteisönä yritystä suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille. Pitempään alalla toimineet voivat hyödyntää sitä uusien ideoiden saamiseen ja verkostoitumiseen.

  Hankkeessa järjestetään säännöllisesti erilaisia tilaisuuksia kuten esimerkiksi työpajoja potentiaalisten veturiyritysten kanssa, innovointi ja machmaking-tilaisuuksia ja yritysten ja sidosryhmien tapaamisia. Keskeisenä toimintamuotona ovat myös teemapäivät, joissa paneudutaan yrittäjyysosaamiseen kuten esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja pakkaamiseen. Lisäksi tehdään opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille alan tapahtumiin ja menestyviin yrityksiin sekä suunnitellaan ja pilotoidaan vuosittainen markkinatapahtuma Villiyrttikarkelot. Siinä luonnontuote -alaa ja uusia tuoteinnovaatioita tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle ja mahdollisille asiakasyrityksille. Tuotteiden markkinointia ja myyntiä parannetaan showroom- ja popUp-toiminnalla.

  Yhteyshenkilö: Tarja Niskanen, tarja.niskanen@psk.fi, 044 3120 750

  Toteutusaika: 2017 - 2019

  Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

  Kustannusarvio: 253 064 €

  Hallinnoija: PSK-aikuisopisto

 • Seminaarin Kampusalueen Tietotekurakennus (Rantakatu 7 E) on järjestöjen, yrittäjien ja koulutusten järjestäjien vuokrattavissa.

  Tiloissa tällä hetkellä:
  - Punainen Risti, Raahen osasto
  - Raahen Seudun Diabetesyhdistys ry
  - Raahen seudun muistiyhdistys ry
  - Raahen Kameraseura ry
  - Raahen yrittäjät ry
  - Raahen Rotaryklubi ry
  - Raahen Seudun Invalidit r.y
  - Kirjailija Eeva Tokola
  - MJK Design / Yrittäjä Mikko Kultala, käsintehtyjä puukkoja ja maalauksia
  - Yrittäjä Tiina Lämsä
  - Pattijoen Marttayhdistys ry
  - Pattijoen Nuorisoseura ry
  - Raahen Seudun Harmonikkakerho ry
  - Raahen Seudun Hengitysyhdistys
  - Raahen Puukkoseura ry

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

 • Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla paikallisiin erityispiirteisiin ja ruokakulttuuriin pohjautuvaa monialaista kehittämisyhteistyötä. Tavoitteena on laadukkaita ruokamatkailutuotteita ja -palveluita tuottava yritysverkosto, jonka kautta pohjoispohjalainen ruokamatkailu tulee tunnetuksi omassa maakunnassa, Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tavoitteena on korkea ja yhtenäinen tuote- ja palvelulaatu sekä jatkuva parantaminen verkoston kaikissa yrityksissä.

  Ruokamatkailua kehitetään verkostotapaamisissa, joissa jaetaan ja tuotetaan tietoa sekä hyviä käytäntöjä verkostossa toimivien käyttöön. Parhaan hyödyn yritys saa osallistumalla toimintaan. Yhteiset opintomatkat antavat lisätietoa ja uusia ideoita.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Arja Keränen, arja.keranen@maajakotitalousnaiset.fi, 040 743 9731

  Alueellisia kehittämisteemoja: Merellinen Raahen seutu, Lakeus (Liminka-Lumijoki-Tyrnävä), Ruokalaakso (Utajärvi), Tunturi-alue (Pudasjärvi), Oulun alue, Hailuoto

  Toteutusaika: 2.11.2015 - 30.10.2018

  Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto

  Kustannusarvio: 600 000 €

  Hallinnoija: Pro Agria Oulu ry

  Yhteistyössä: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Utajärvi, Pudasjärvi, Oulu, Hailuoto

 • Kampusalueen sauna remontoidaan ja kunnostetaan, jonka jälkeen sauna siirtyy Café Kampus –harjoituskahvilan kokonaisuuteen.

  Yhteyshenkilö: Hannele Meskus, hannele.meskus@raahe.fi, 044 439 3300

  Toteutusaika: 2018

 • Toimintapäivä kyläyhdistyksen vieraana

  Tavoitteena on lisätä paikallista tuntemusta ja lisätä luonnonmaiseman sekä kulttuuriympäristöjen hoitoa ja käyttöastetta. Lisäksi hankkeessa kehitetään ulkoilutapahtuma, jotka hyödyntävät ympärivuotista matkailua. Hankkeessa järjestetään vaellusretkiä Vihannin kylien kinttupolkuja pitkin ja polkujen varrella kyläyhdistykset esittelevät omaa kyläänsä. Lisäksi poluilla esitellään paikallista luontoa, historiaa ja henkilötarinoita, mutta myös muinaisia asuinalueita ja niiden tarinoita. Polkuja myös kunnostetaan sekä siltoja, laavuja ja erilaisia torneja rakennetaan lisää. Lisäksi polut tarvitsevat opasteita.

  Hankkeen teemoja:
  - Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
  - Hallitustoiminnan kehittäminen
  - Kylien yhteistyön kehittäminen
  - Palvelujen kehittäminen
  - Kinttupolkujen kehitystyö

  Toteutusaika: 27.5.2016 - 1.5.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 20 000 €

  Hallinnoija: Alpuan Kylätoimintayhdistys

  Yhteistyössä: Vihannin kyläyhdistykset, Palvelevat kylät -hanke ja ALVA-hanke

 • Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja pyrkiä vaikuttamaan erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Hanke edistää nuorten itsenäistymistä ja oman talouden sekä elämän hallintaa. Hankkeessa pyritään ratkaisemaan asumistaidottomuudesta aiheutuvia ongelmia, ottaen huomioon kaikkien osapuolten näkökulmat. Lisäksi ennaltaehkäistään itsenäisen asumisen oikeuden menettämistä.

  Hanke käynnistää asumisneuvojatoiminnan Raahessa. Asumisneuvoja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden ja alueen vuokranantajien kanssa pyrkiessään parantamaan asiakkaidensa asumis- ja elämistaitoja sekä ratkomaan heidän asumiseensa liittyviä ongelmia. Näin toimien edistetään nuorten ja muiden kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä sekä parannetaan elämänhallintaa.

  Asumisneuvoja aloitti työnsä 8.6.2015

  Yhteyshenkilö: Mirva Kuosmanen, mirva.kuosmanen@rsa.fi, 044 506 9700

  Toteutusaika: 8.6.2015 - 31.12.2018

  Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

  Tuen muoto: avustus asumisneuvontatoimintaan

  Kustannusarvio: haetaan vuosittain

  Hallinnoija: Raahen Seudun Asuntosäätiö

  Yhteistyössä: Pattijoen nuorisoasunnot ry, Kiinteistö Oy Kummatti, Asunto Oy Vihannin kantti, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

 • Raahen kaupungissa järjestetään nuorille taidetyöpajatoimintaa. Päästessään tekemään nuorille mielekästä tekemistä syrjäytyneiden nuorten omat voimavarat lisääntyvät. Hankkeessa koulutetaan myös nuorison kanssa työskenteleviä. Nuorison kanssa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen antaa mahdollisuuksia nuorten työllistymisen tukemiseen ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen.

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

  Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  Kustannusarvio: 924 049 €

  Hallinnoija: Helsingin yliopisto

  Yhteistyökumppanit: Outward Bound Finland ry, Suomen Latu ry, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Taideyliopisto, Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

 • Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

  Toiminnan tavoitteena on nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon ja palveluketjujen parantaminen Ohjaamon toimijaverkostossa.

  Hankkeen aikana luodaan Raahen alueelle toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä ohjausta sekä ehkäisee ennalta nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Raahen seutukunnan kuntiin.

  Yhteyshenkilö: Jaana Hautamäki, jaana.hautamaki@raahe.fi, 040 130 3822

  Toteutusaika: 1.3.2018 - 29.2.2020

  Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (Euroopasn sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 3. työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kustannusarvio: 399 570 €

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin nuorisotoimi, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Raahen koulutuskuntayhtymä

 • Hankkeen tavoitteena on toteuttaa perinnerakentamisen koulutuksia. Erilaiset ympäristöä kohentavat toimenpiteet luovat Wanhalle Raahelle yhtenäisen ilmeen. Hankkeessa syntyy perinnerakentamisen vuosikello, jonka pohjalta koulutuksia järjestetään. Lisäksi hankkeessa perustetaan neuvontapiste, josta voi saada apua perinnerakentamiseen liittyen.

  Hankkeen facebook-sivut

  Yhteyshenkilö: Sari Alajoki, sari.alajoki@raahe.fi, 040 135 7060

  Toteutusaika: 1.6.2018 - 31.5.2019

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry (Leader-rahoitus)

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kustannusarvio: 48 042,25 €

 • Hankkeen tavoitteena on selvittää raja-alueiden julkisten palvelujen nykytilanne, kehittämistoimenpiteet ja alueellinen lisäarvo. Hankkeeseen sisältyy myös kokemusten vaihtoa, jotta saadaan käyttöön parhaita käytäntöjä. Yhteistyökumppaineina on 11 Eurooppalaista raja-aluetta.

  Toteutusaika: 2017 - 2019

  Rahoittaja: ESPON 2020 Cooperation Programme

  Kustannusarvio: 292 240 €

 • Hankkeen tavoitteena on työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen sekä rajanylisen yhteistyön lisääminen Perämerenkaarella. Yhteistyöhön osallistuu alueen kuntia, yrityksiä ja muita toimijoita.

  Toteutusaika: 2017 - 2018

  Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

 • Lampinsaaren kaivoskylä on kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Lampinsaaren kylä tarvitsee asukastuvan, joka toimii koko kylän yhteisenä olohuoneena. Tuvalla voi tulla kahvittelemaan, juttelemaan tai vaikka hoitamaan nettiasiointia. Lisäksi koululaiset ja nuoret kohtaavat muita kyläläisiä sekä oppivat, että on paikka johon he voivat tulla. Tiloissa voidaan myös järjestää erilaisia kursseja.

  Lampinsaaren paviljonki sijaitsee Lampinsaari Campingin läheisyydessä ja se palvelee sekä uima-, että tapahtumien pitopaikkana. Paviljonki on tuonut kylälle yhteisöllisyyttä esimerkiksi illanvietto- ja tapahtumapaikkana sekä lisännyt palveluntarjontaa matkailijoille. Paviljonki tarvitsee kehittämistä niin sisä- kuin ulkopuolelta, jotta se palvelisi paremmin kyläläisiä sekä matkailijoita ja olisi samalla myös viihtyisämpi. Lisäksi uusi sisustus tuo paremmin esille Lampinsaaren kaivosta ja sen merkitystä kylälle.

  Toteutusaika: Kevät-kesä 2018

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Rahoituksen muoto: HaPa-teemahanke

  Kokonaisrahoitus: 5 000 €

  Hallinnoija: Lampinsaaren kyläyhdistys ry

 • Toteutusaika: Alkukesä-syksy 2018

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Rahoituksen muoto: Yhteisö leader

  Kokonaisrahoitus: 300 €

  Hallinnoija: Lampinsaaren kyläyhdistys ry

 • Hankkeen tavoitteena on suunnitella kansainvälisen taiteilijaresidenssin toiminta: toimintalinja ja residenssiohjelma, hyvin residenssikäytänteiden tuominen Raaheen, verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena on aktiivinen kansainvälisesti ja kansallisesti toimiva taiteilijaresidenssi, joka lisää Raahen alueen kansainvälisiä verkostoja, etsiä toiminnan kautta uusia kumppanuuksia ja hyödyntää tehokkaasti paikallista osaamista ja tietotaitoa, vahvistaa Raahen elinkeinorakennetta, kehittää paikallista taiteilijayhteisöä ja samalla lisätä taitelijoiden työllisyyttä.

  Hankkeen facebook-sivut

  Yhteyshenkilö: Toni Kettukangas, toni.kettukangas@raahe.fi, 040 135 7029

  Yhteyshenkilö: Juha Laakso, juha.laakso@raahe.fi, 040 135 7028

  Toteutusaika: 1.6.2018 - 31.12.2018

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto

  Rahoituksen muoto: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus

  Kokonaisrahoitus: 39 364 €

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin eri toimijayhteistyö: kulttuuritoimi ja opetustoimi, Res Artis -verkosto, Lähialueiden residenssit: Kulttuuritalo Päiväkoti, Hailuoto; Drake Arts Center, Kokkola; Iin Kulttuurikauppila; AiR, Pietarsaari; Mustarinda-residenssi, Hyrynsalmi. Raahen teatterin kannatusyhdistys ja Rajatsi ry/Charles Gil, taidegraafikot Juha Laakso ja Raija Korppila.

 • Urasampo-hankkeen tavoitteena on uravalmennuskokonaisuuksien, vertaisryhmätoiminnan, yksittäisten teemapäivien ja keskustelutilaisuuksien, webinaaritarjonnan ja muiden palveluiden kautta edistää korkeakoulutettujen sekä valmistumisvaiheessa olevien yliopisto- ja amk-opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia ja työelämäosaamista.

  Valtaosa toiminnoista on suunnattu työnhaussa oleville, mutta Urasammon palveluihin voivat osallistua kaikki uutta nostetta uralleen haluavat korkeakoulutetut. Mukana on niin työnhakijoita kuin työssä tai koulutuksessa oleviakin. Tavoitteenamme on, että pystyisimme auttamaan mahdollisimman monia hyvän, koulutusta vastaavan työpaikan löytymisessä.

  Verkkosivustomme CV-vinkkien, VertaisVerkon sekä webinaarituotannon avulla pyrimme auttamaan koko Pohjois-Suomen korkeakoulutettuja työnhakijoita.

  Kaikki palvelut ovat osallistujille maksuttomia.

  Hankkeen sivut

  Hankkeen facebook-sivut

  Yhteyshenkilö: Sami Lopakka, sami.lopakka@urasampo.fi, 045 2373 206

  Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.12.2020

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

  Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

  Kustannusarvio: 740 000 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki

  Yhteistyössä: Limingan kunta, Kempeleen kunta, Kajaanin kaupunki, Ylivieskan kaupunki, Kemin kaupunki, Oulun kaupunki, Tornion kaupunki, Iin kunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, Tradenomiliitto, Raahen Alueen Insinöörit, Oulun Insinöörit, Kainuun Insinöörit, Insinööriliiton alueyhdistykset, Insinööriliitto, Keski-Pohjanmaan Insinöörit, Lapin Insinöörit, Länsi-Pohjan Insinöörit, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, Suomen Ekonomit, ERI-vakuutus, Tietoala, Akavan Erityisalat, Opettajien ammattijärjestö, Tekniikan akateemiset.

 • Tavoitteena on vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla, luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä. Tavoitteena on myös tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

  Hankkeen taustalla on NOVA – Esiselvitys nuorten osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavasta seuratoiminnasta Pohjois-Pohjanmaalla –hanke (S21027), jossa selvitettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevia, järjestö- ja kuntasektorin tuottamia matalan kynnyksen liikuntapalveluja ja niiden kehittämismahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, 050 356 5144

  Toteutusaika: 1.6.2018 – 31.5.2021

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)

  Toimintalinja: 5. sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kustannusarvio: 504 000 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry

  Yhteistyössä: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ ODL Liikuntaklinikka, Oulun ja Pudasjärven kaupungit sekä Muhoksen ja Iin kunnat

Hankkeet, joille haettu rahoitusta

 • Hankkeessa luodaan paikkasidonnaista muraalitaidetta Raaheen.

  Toteutusaika: 1.1.2019 - 31.12.2019

  Rahoittaja: Alfred Kordelinin säätiö

  Kustannusarvio: 30 000 €

Päättyneet hankkeet

 • Hankkeessa testataan CityGML-aineiston hyödyntämistä nykyaikaisen kaupunkivisualisaation luomisessa.

  Kokeilussa syntyy:
  1) Kaupunkivisualisaation esimerkkitoteutus kahdella eri alustalla, jaettavaksi lähdetiedostoineen.
  2) Dokumentointi kehitetyistä menetelmistä ja kokemuksista.

  Esimerkkivisualisaatiot toteutetaan sekä Unreal Engine 4 -pelimoottorilla että perinteisempää renderöintiteknologiaa edustavalla 3ds Max -ohjelmistolla toteutettuna

  Yhteyshenkilö: Tuomas Mämmelä, tuomas.mammela@raahe.fi, 040 130 3888

  Toteutusaika: 1.1.2018 - 30.6.2018

  Rahoittaja: Ympäristöministeriö/KIRA-digi

  Toteuttaa KIRA-digin tavoitteita: Vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta sekä mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaamisen ja kokeilut

  Kokeiluhanke liittyy seuraaviin teemoihin/näkökulmiin: Vakiointinäkökulma ja toimintamallinäkökulma

  Kustannusarvio: 32 963 €

 • NOVA-hankkeen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tarjolla olevista järjestö- ja kuntasektorin tuottamista liikuntapalveluista Pohjois-Pohjanmaalla. Selvitystyön lisäksi hankkeessa yhteissuunnitellaan, testataan ja kehitetään nuorten tarpeista lähteviä liikuntapalveluja pilottiryhmien kanssa. Hankkeessa järjestetään myös seminaari sekä moniammatillista workshop-toimintaa.

  Hankkeen sivut

  Yhteyshenkilö: Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, 050 356 5144

  Toteutusaika: 1.6.2017 – 31.3.2018

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

  Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

  Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

  Kustannusarvio: 52 429 €

  Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

  Yhteistyössä: Oulun Diakonissalaitoksen säätiö/ODL Liikuntaklinikka

 • Tavoitteena on korjata ja kehittää Iso-Kraaselin, Kallan ja Taskun saaria raivaamalla luontopolkuja, tekemällä uusia pitkospuita, kunnostamalla nuotiopaikkoja, valmistamalla uusia opastauluja ja kunnostamalla vanhoja, lisäämällä ohjeistusta saarissa käyttäytymiseen ja kunnostamalla vessoja.

  Toteutusaika: Kesä-syksy 2017

  Rahoittaja: Raahen Voima Oy ja SSAB Oy

  Kustannusarvio: 4 000 €

  Hallinnoija: Raahen Meriseura ry

  Yhteistyössä: Luontopaja ja Meriraahe/Jouni Leinonen

 • Tavoitteena on vahvistaa nuorten parissa toimivan monialaisen palveluverkoston yhteistyötä, luoda palveluinnovaatioita ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia toimintamalleja. Tavoitteena on myös ohjausmallin kehittäminen, jolla pystytään ehkäisemään varhaisessa vaiheessa nuorten syrjäytymistä sekä vahvistaa tukitoimia, joilla pystytään lisäämään nivelvaiheessa olevien oppilaiden osallisuutta sekä ohjautumista omia toiveita ja taitoja vastaavaan koulutukseen. Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan menetelmien vaikutuksista niiden kehittämiseksi. Keskeinen tavoite on nuoren omien resurssien tunnistaminen ja kehittäminen yhteisöllisesti, sukupuolten erityisyys ja sukupolvien välinen vuoropuhelu huomioon ottaen.

  Hankkeen sivut

  Toteutusaika: 1.8.2015 - 31.12.2017

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan sosiaalirahasto)/p>

  Toimintalinja: 4., koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

  Erityistavoite: 9.1, siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

  Kokonaisrahoitus: 1 559 643 €

  Hallinnoija: Helsingin yliopisto/Lahden yliopistokampus

  Yhteistyössä: Sibelius-akatemia, Helsingin yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Taideyliopisto, Vierumäen Suomen Urheiluopisto/ Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Outward Bound Finland ry, Lahden kaupungin Lahden seudun ympäristöpalvelut, K.H.Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo/ Kokkolan kaupunki

 • Raahen rotaryklubit ovat yhdessä päättäneet lähteä toteuttamaan Raaheen palveluopasta, jonka avulla yrityksien toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ihmisille nykyistä paremmin. Myös Raahen alueen ihmiset löytävät yritysten tarjoamia palveluita oppaan avulla. Varat oppaan tekemiseen kerätään myymällä mainostilaa. Opas valmistuu toukokuussa 2017.

  Yhteistyössä: Raahen Rotaryklubi ja Pietari Brahen Rotaryklubi

 • Elävät Kaupunkikeskustat ry järjestää Pike-seminaarin Fregattisalissa. Seminaariin on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset 9.5. mennessä osoitteeseen info@kaupunkikeskustat.fi tai anu.saarela@pohjois-pohjanmaa.fi.

  Tapahtuma-aika: 11.5.2017, klo 10

  Tapahtumapaikka: Fregattisali, Kirkkokatu 28, 2. kerros

  Seminaarin ohjelmapdf, 90 kb

  Yhteistyössä: Elävät Kaupunkikeskusta ry ja KAAPO-hanke

 • Raahessa toteutetaan elinvoimalaskenta, joka on osa taajamaympäristön fyysistä ja toiminnallista kehittämistä. Tähän on kehitetty toimijalähtöinen selvitysmalli, joka toteutetaan osana KAAPO-hanketta yhdessä Kokkolan, Kalajoen ja Kannuksen kanssa.

  Toteutusaika: marraskuu 2016

  Raportti on ladattavissa tästäpdf, 4512 kb

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke, Elävät kaupunkikeskustat ry ja TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi OY.

 • Päätavoitteena on maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla, johon pyritetään tukemalla maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan. Lisäksi tavoitteena on maahanmuuttajien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, elämänhallinnan lisääntyminen, syrjäytymisen ehkäisy, ennakkoluulojen väheneminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön myönteisen vuorovaikutuksen lisääntyminen. Myös lasten ja nuorten liikunnallisen ja kulttuurillisen elämäntavan kehittyminen sekä nuorten elinolojen parantaminen asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi.

  Toteutusaika: 1.2.2016 - 28.2.2017

  Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Tuen muoto: Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

  Kokonaisrahoitus: 34 880 €

  Yhteistyössä: Raahen kaupungin liikuntatoimi

  Hanke jatkuu liikuntatoimessa

 • Painopisteenä on työmarkkinavalmiuksien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. Hankkeen työpajoilla kehitetään työpajatoiminnan piiriin tulevien valmentautujien työkykyä, arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja sekä parannetaan työllistymisen mahdollisuuksia. Kansainvälisyys sisältyy kaikkeen järjestettävään toimintaan. Työskentely on työelämälähtöistä, jolloin kehitetään valmentautujan ammattiosaamista. Monikulttuurisuus näkyy pajatyöskentelyn kaikissa toiminnoissa kehittämisalueena.

  Toteutusaika: 1.6.2015 - 31.12.2016

  Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

  Tuen muoto: Työllisyyspoliittinen avustus

  Kokonaisrahoitus: 76 466,20 €

 • Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa kokeilu- ja kehittämistoiminnan sisällöstä ja kuntaorganisaatioiden älykkyydestä. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 1) miten kokeilutoiminnalla voidaan vahvistaa kuntaorganisaation älykkyyttä, 2) miten kuntaorganisaatioissa kyetään ajattelu- ja toimintatapojen muutoksiin sekä 3) mitä esteitä kokeilutoiminnalle on kunnissa. Tutkimuksen aineiston muodostaa kuntien toimijoille osoitetun kyselyn tilastollinen aineisto sekä kunnissa järjestetyissä workshopeissa kerätty laadullinen aineisto.

  Toteutusaika: 1.3.2014 - 31.3.2016

  Rahoittaja: Työsuojelurahasto

  Kokonaisrahoitus: 185 000 €

  Yhteistyössä: Hattula, Hollola, Hämeenlinna, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi, Rovaniemi ja Salo sekä Suomen Kuntaliitto

  Hallinnoija: Tampereen yliopisto

 • Kokemuksia Raumalta

  Rauman yrittäjien toiminnanjohtaja Riikka Piispa

  Tapahtuma-aika: 6.6.2016 klo 15

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke ja Raahen yrittäjäyhdistykset

 • Kokemuksia Rauman seudulta

  Rauman yrittäjien toiminnanjohtaja Riikka Piispa

  Tapahtuma-aika: 6.6.2016 klo 18

  Yhteistyössä: KAAPO-hanke ja Raahen yrittäjäyhdistykset

 • Raahen rotaryklubit ovat yhdessä päättäneet lähteä toteuttamaan Raaheen palveluopasta, jonka avulla yrityksien toiminta ja palvelut tulevat tutuiksi ihmisille nykyistä paremmin. Myös Raahen alueen ihmiset löytävät yritysten tarjoamia palveluita oppaan avulla. Varat oppaan tekemiseen kerätään myymällä mainostilaa. Opas valmistuu toukokuussa 2016.

  Yhteistyössä: Raahen Rotaryklubi ja Pietari Brahen Rotaryklubi

 • Yhteistyössä: Monitoimi Leinonen Tmi ja Tmi M. Rantoharju

 • Esitys Ilolinnan toiminta-alueesta

  Yhteistyössä: Merituuli ry

 • Yhteistyössä: Raahen Meriseura ry

 • - KAAPO-hankkeen esittelytilaisuus Kauppakeskus Raahen yrittäjäyhdistys ry:lle 11.6.2015.
  - KAAPO-hanke esillä Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivillä pe 3.7 klo 10-18.
  - Lättykestit Wanhan Raahen asukkaille 7.7.2015 klo 15 Kampusalueella.
  - KAAPO-hankkeen palautetilaisuus: Wanhan Raahen kehittämissuunnitelman julkistaminen 26.8.
  - Culture Finland - Kulttuurimatkailun tuotteistaminen KICK OFF Raahessa
  - KAAPO-hankkeen aloitusseminaari (Kesäkuun 1. viikko/2016).
  - Valoa ja taidetta keskustoihin -seminaari 25.5.2016 klo 10

 • Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikön toiminta Kampuksella, Rantakatu 7

 • Päätavoitteena on suunnitella, valmistella ja toteuttaa purjelaiva-ajan tapahtuma, joka nostaa Raahen matkailullista vetovoimaa. Tämä tapahtuma pilotoidaan 2.7 - 4.7.2015 ja se toimii testialustana myöhempiä vuosia ajatellen. Hanketta on valmisteltu erityisesti yhteistyössä merellisten toimijoiden, asiasta kiinnostuneiden, vapaaehtoisten kuntalaisten, kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden virkamiesten ja alueen yrittäjien kanssa. Tavoitteena on merellisyyden esiin nostaminen Raahessa ja Raahen alueella. Myös merelliset yrittäjät ja yhdistykset sekä eri toimijat pääsevät tuomaan esille palvelujaan ja toimintaansa ja mahdollisesti voivat rekrytoida uusia toimijoita. Tapahtuma koostuu merellisestä osiosta ja maatapahtumasta.

  Maatapahtuman osalta tavoitteena on saada maaseudun yrittäjiä esittelemään tuotteitaan maatapahtuman keskeisellä toimintapaikalla eli Komerssin markkinoilla. Komerssin markkinoita varten valmistetaan myyntikojuja ja tavoitteena on, että myyjät pukeutuisivat purjelaiva-ajan hengessä.

  Tapahtuma-aika: 2.-4.7.2015

  Purjelaiva-ajan Raahe: Komerssin markkinat ja Pieni Eskaaderi 2015

  Merellisen matkailun edistäminen

  www.facebook.com/PookiFlakkaaRaahenMeripaivat

  www.visitraahe.fi/pookiflakkaaraahenmeripaivat

  Hankkeen toteutusaika: 11.6.2015 - 30.6.2016

  Rahoittaja: Nouseva Rannikkoseutu ry

  Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

  Kokonaisrahoitus: 33 198,30 €

  Yhteistyössä: Raahen Meripelastusyhdistys ry, Kiviniemen Meripelastusyhdistys ry, Oulun Meripelastajat ry, Kemin Meripelastajat ry, Sukellusseura Mursut ry, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Rajavartiolaitos, Raahen Purjehdusseura, Raahen Purjehdusseura / melontajaosto, Suomen Punainen Risti / Raahen osasto, Pikkulahden Palvelut, Raahen Merionkijat, Raahen purjelaivasäätiö / Raahen Fiia, Raahen Meriseura, Merimieskirkko, Raahen satama, Raahen seurakunta

 • Käsityötuotemyymälä Maakari

  www.taitopohjoispohjanmaa.fi

  Taitokeskus Raahe toimii yksikkömme alakerrassa osoitteessa Rantakatu 7 A

 • Kuntaliitto

  Yhteistyössä: Kuntaliitto ja 17 osallistujakuntaa

 • Ehdotus Raahen lähidemokratiamalliksipdf, 285 kb

  Yhteistyössä: KUKE, Kuntalaiset keskiöön -työryhmä

 • Yhteistyössä: Veistospuistotoimikunta

 • Paljastus 26.6.2014

  Yhteistyössä: Raahen seudun Osuuspankki

Päivitetty 20.8.2018