Hyvä alku Raahessa

Hyvä alku Raahessa - maahanmuuttajien sosiaalisen osallisuuden tukeminen on Raahen kaupungin hanke, joka tukee maahanmuuttajien osallisuutta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hyvä alku Raahessa -hanke edistää vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien kesken luomalla yhteistä tekemistä, suvaitsevaista asenneilmapiiriä, sekä mahdollisuutta verkostoitua yhdistysten ja yritysten kanssa. Näin maahanmuuttajilla on paremmat mahdollisuudet päästä sisään suomalaiseen yhteiskuntaan. Kartoitamme Raahen seutukunnalla maahanmuuttajien parissa toimivia yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä kotoutumisprosessin parantamiseksi. Onnistuneen kotoutumisen saavutamme, kun maahanmuuttajalla on hyvät valmiudet aktiiviseksi jäseneksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Järjestämällä vertaistukea ihmiset pääsevät jakamaan kokemuksiaan toisten samassa tilanteessa olevien tai olleiden kanssa. Vapaa-ajan toiminnalla luomme harrasteryhmiä osallistujien mielenkiinnon mukaan. Ohjelmaan kuuluu muun muassa yhteiset ruuanlaittoillat, taidekerhot, puutarhaharrasteet ja luontoretket. Aktivoituessaan ihminen saa tunteen elämän jatkuvuudesta vaikka kulttuuri ja ympäristö on uutta.

Jatkossa toteutamme matalan kynnyksen kohtaamispaikan palvelemaan eri taustoista tulevia ihmisiä. Siellä maahanmuuttajat saavat tietoa ja apua, tapaavat muita ihmisiä ja pääsevät luomaan kontakteja paikallisiin yhdistyksiin ja yrityksiin.

Toimintaamme ovat kaikki tervetulleita ikään, sukupuoleen ja etniseen taustaan katsomatta. Kotoutuminen on kumppanuutta, tule mukaan!

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Hankkeen facebook-sivut

Elsi Ylikulju
Hyvä alku Raahessa -hanke
Hanketoiminta ja kehittäminen
Raahen kaupunki

+358 40 135 6945
elsi.ylikulju@raahe.fi
Rantakatu 5B
92100 Raahe