Pajatoiminta

Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikkö sisältää hyvin moninaisia työpajoja. Yksi yksikön keskeisistä tehtävistä on tapahtumatuotanto ja koko talon väki on mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tapahtumat voivat ajoittua myös ilta-aikaan ja viikonlopuille. Tuottamiamme tapahtumia ovat mm. Pooki Flakkaa - Raahen Meripäivät ja Komerssin markkinat, Pekan Pimiät, Tuu Mukkaan! - Järjestöjen harrastemessut ja Kampuksen Joulutori.

Klikkaa kuvasta suurempaan näkymään.

Omien projektien ja Raahen kaupungin sisäisten toimeksiantojen lisäksi työpajojen asiakkaina on myös yhteistyökumppaneita. Koska teemme koko yksikön kesken tiivistä yhteistyötä, pääset halutessasi kokeilemaan muidenkin työpajojen tekemisiä.

Pajaesitteen voit ladata tästäpdf, 568 kb.

ATK-kurssi

Yksikkö järjestää ATK-kursseja, joilla opiskellaan tietokoneen käyttöä alusta alkaen käytännönläheisesti. Kurssin pituus on yksi kuukausi. Jos olet kiinnostunut kurssista, ota yhteys TE-toimistoon.

Ohjaajina Timo Myllyoja ja Tuomas Mämmelä.

IT-paja

IT-pajalla voit harjoitella ohjelmointia, nettikehitystä, 3D-mallinnusta tai pelinkehitystä. Haluamme rohkaista opiskelemaan uusia työelämässä tarvittavia teknologioita. Sinulla ei tarvitse olla valmista osaamista, mutta on tärkeää, että olet kiinnostunut kehittämään itseäsi. Pajaohjaaja opastaa sinua eteenpäin, mutta ole valmis myös itsenäiseen työskentelyyn.

IT-paja myös huoltaa Hanketoiminta ja kehittäminen -yksikön pajojen tietokoneet, joten välillä voit päästä harjoittelemaan ongelmanratkontaa oikeassa tuotantoympäristössä.

Ohjaaja Pertti Uunila 040 - 135 6977 pertti.uunila@raahe.fi

Vihernikkaripaja

Vihernikkaripajan puutarhalla ja luontopajalla pääset työskentelemään Raahen luonnossa, kasvihuoneella sekä puistoissa. Merellisen Raahen kehittämisessä pääset huolehtimaan saariston ja sen viheralueiden kunnossapidosta, reittimerkintöjen parantamisesta, sekä rantautumis- ja viheralueiden hoidosta. Lisäksi voit tutustua kalastuselinkeinoon. Puutarhalla pääset keskittymään kasvien kasvattamiseen ja hoitoon sekä kaupungin viihtyisyyden parantamiseen. Muita tehtäviäsi kasvihuoneella ovat myynti- ja asiakaspalvelu.

Ohjaaja / luontopaja Aki Leppälä 040 - 130 3887 aki.leppala@raahe.fi
Ohjaaja / puutarha Seija Takalo 040 - 830 3163 seija.takalo@raahe.fi

Viestintäpaja

Viestintäpajalla voit erikoistua mediatuotantoon tai markkinointiin.

Keskeiset työtehtävät mediatuotannossa liittyvät tapahtumien mainosmateriaaliin tuottamiseen. Yleisimpiä toimeksiantoja ovat erilaiset julisteet, esitteet, postikortit, lehtimainokset, verkkosivugrafiikka ja kuvittaminen. Teemme myös video-, valokuvaus- ja animointitehtäviä.

Markkinoinnin työpajalla tehdään yksikön luotsaamille tapahtumille markkinointisuunnitelmaa ja toteutetaan sitä eri kanavissa. Tärkeimpiä työkaluja ovat erilaiset digitaalisen markkinoinnin, sekä sosiaalisen median kanavat. Tehtäviin kuuluu mm. kampanjoiden ideointia, tekstin tuottamista, sekä viestinnän trendien tutkimista.

Pääset tutustumaan viestinnän alan toimeksiantoihin ja ohjelmiin, sekä täyttämään portfoliotasi uusilla työnäytteillä.

Ohjaaja / mediatuotanto Anni Mämmelä 040 - 635 2829 anni.mammela@raahe.fi
Ohjaaja / markkinointi Terhi Eteläinen 040 - 130 3884 terhi.etelainen@raahe.fi

Käsityöpaja

Onko käsillä tekeminen sinulle luontaista? Käsityöpajalla pääset tutustumaan monipuolisesti käsityöalan työtehtäviin. Valmistamme ja suunnittelemme yksikkömme tapahtumiin rekvisiittaa ja koristeita sekä sisustamme tiloja. Pajallamme valmistettavien käsityötuotteiden kautta pääset kokeilemaan tuotesuunnittelua ja oppimaan uusia käsityötekniikoita.

Mitään ei tarvitse osata etukäteen, vaan pajalla opetetaan, ja onkin tarkoitus oppia uutta. Työtehtävät vaativat jonkin verran itsenäisyyttä ja omatoimista tiedonhakua, joten toivomme sinulta avointa mieltä ja innokkuutta. Voit oppia yhteistyötaitoja ryhmässä, mutta sinulla on myös mahdollisuus keskittyä itsenäisempään työskentelyyn.

Voit kerätä itsellesi kuvallista portfoliota töistä ja selkiyttää henkilökohtaisia tavoitteitasi. Tervetuloa mukaan luovaan joukkoon!

Ohjaaja Paula Virtanen 040 - 130 3891 paula.virtanen@raahe.fi

Toimistopaja

Tällä pajalla pääset tekemään erilaisia toimistotöitä, joita ovat esimerkiksi sihteerin tehtävät, kokousmuistioiden laatiminen ja arkistointi, asiakaspalvelu ja myyntityö. Lisäksi kokousjärjestelyt ja erilaiset tiedonhaun tehtävät kuuluvat pajalaisten toimenkuvaan. Pääset käyttämään yleisimpiä toimistotyössä käytettäviä ohjelmia ja päivittämään niihin liittyvää osaamistasi.

Myös tapahtumatuotantoon liittyvät avustavat työtehtävät sekä satunnaiset toimeksiannot muilta pajoilta kuuluvat pajalaisten työtehtäviin.

Ohjaaja Tarmo Somero 040 - 130 3885 tarmo.somero@raahe.fi

Kahvilapaja Café Kampus

Kampusalueella toimivassa harjoituskahvilassamme pääset tutustumaan kahvilapalveluiden järjestämiseen ja niissä toimimiseen. Opit suunnittelemaan työskentelyäsi, valmistamaan myytäviä tuotteita sekä huolehtumaan kahvilaympäristön viihtyvyydestä ja siisteydestä. Voit harjoitella myös kassatyöskentelyä ja asiakaspalvelua. Lisäksi vastaamme yksikön kokoustarjoiluista, osallistumme tapahtumien järjestämiseen sekä tutustumme kahvilayrittäjyyteen. Tervetuloa mukaan luomaan hyvää tunnelmaa ja suloisia suutuntumia Café Kampuksen keittiötiimiin!

Ohjaaja Mervi Saarni 040 - 130 3882 mervi.saarni@raahe.fi

Ilmaisutaidon paja Staagi

Mun juttu – meidän tulevaisuus –hanke tarjoaa nuorille keväällä 2016 musiikkiteatteri- ja trikkauspajat. Musiikkiteatterityöpajassa (kesto 2 päivää) tutustutaan musiikkiteatterin tekemisen perusasioihin. Työpajassa opetellaan mm. teatteri-ilmaisua ja äänenkäyttöä, sekä tehdään tunteidenilmaisu- ja kehonhallintaharjoituksia. Ohjaaja ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Mun juttu – meidän tulevaisuus –hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ESR-hanke, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kerran viikossa voit osallistua ohjattuun mutta vapaamuotoiseen musiikkihetkeen. Musiikin tyyli ja toteuttaminen määräytyy pajalaisten kiinnostusten mukaan. Omat soittimet mukaan!

Ohjaaja ja ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Voit olla uutta työuraa suunnitteleva työtön työnhakija, kuntoutuja tai työssäoppimispaikkaa etsivä opiskelija. Työpajoissa saat mahdollisuuden kehittää taitojasi, tuottaa työnäytteitä ja hankkia työelämän kontakteja. Pääosissa on aito kiinnostus oppimiseen ja tekemiseen ja halu sitoutua tehtävien laadukkaaseen toteuttamiseen yhdessä muun joukon kanssa.

Varmista TE-toimistosta oikeutesi työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Pajakohtaiset kyselyt voi esittää joko työpajojen ohjaajille tai Nuorten työttömien aktivoinnin ohjaajalle:

Leila Riihijärvi 040 - 135 6795 leila.riihijarvi@raahe.fi

Yksikön johtaja

Hannele Meskus
hannele.meskus@raahe.fi
044 439 3300

Käyntiosoite

Hanketoiminta ja kehittäminen
Rantakatu 7A
92100 Raahe