KUULUTUS Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos

Raahen kaupunginvaltuusto on 28.8.2017 §:ssä 101 hyväksynyt Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Raahen kaupungin 35. kaupunginosan (Palonkylä) kortteli 3533 sekä erityis-, katu- ja liikennealueet.

Asemakaavan muutoksella poistuu 35. kaupunginosan korttelin 3533 tontti 3.

Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä:

413- 0001-0053, 0001-0055, 0001-0072, 0001-0078,
0001-0091, 0001-0109, 0001-0126, 0001-0145,
0001-0149, 0001-0154, 0001-0157, 0001-0158,
0003-0226, 0005-0009, 0005-0045, 0005-0089,
0005-0107, 0005-0119, 0007-0078, 0007-0089,
0007-0196, 0007-0285, 0007-0287, 0007-0288,
0007-0290, 0039-0000, 0050-0000.

Asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä:

035- 3533-0003
413- 0001-0025, 0001-0084, 0001-0161, 0001-0162,
0001-0164, 0005-0033, 0005-0034, 0005-0035,
0005-0084, 0005-0106, 0005-0120, 0007-0010,
0007-0068, 0007-0304, 0007-0305, 0007-0307,
0007-0308, 0007-0309, 0043-0000
sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Tonttijaolla muodostuu 35. kaupunginosan korttelin 3533 tontti 4.

Raahessa 15.9.2017

Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto