Kuulutus Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Raahen kaupunginvaltuusto on 23.4.2018 §:ssä 45 hyväksynyt Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 11.6.2018.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Raahen kaupungin 41. kaupunginosan korttelin 4113 tontti 1 sekä korttelin 4114 tontit 10–15 sekä niihin liittyvät katu- ja erityisalueet.

Asemakaavan muutoksella poistuu 41. kaupunginosan korttelin 4114 tontit 1 ja 2 sekä autopaikkojen korttelialue.

Tonttijaolla muodostuvat 41. kaupunginosan korttelin 4114 tontit 10–15.

Asemakaavan muutos tuli voimaan 12.6.2018.

Raahessa 12.6.2018

Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto