Asianosaisten kuuleminen (MRL 79 §) ja ilmoitustonttijaonnähtävilleasettamisesta (MRA 39 §)

Teknisen keskuksen ilmoitustaululla ja Raahen kaupungin Internet-sivulla www.raahe.fi pidetään nähtävillä 15.5.2018 - 29.5.2018 välisenä aikana seuraava tonttijakoehdotus:

Kaup.osa Kortteli Tontti
28 170 1

Asianosaisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen.

Tonttijaon laatiminen on lähtenyt liikkeelle Raahen kaupungin aloitteesta. Tontti-jaon muutoksessa Raahen kaupungin omistamista kiinteistöistä 678-402-1-50 ja 678-415-21-186 muodostetaan voimassa olevan asemakaavan Akm 230 mu-kainen tontti 678-28-170-1.

Mahdolliset muistutukset tonttijakoehdotuksesta on jätettävä kirjallisesti 29.5.2018 kello 15.00 mennessä Raahen kaupungin kiinteistöinsinöörille, osoite: Kiinteistöinsinööri Risto Karhu, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Lisätietoja

tontti-insinööri Juhani Leinonen puh. 040-830 3194, juhani.leinonen@raahe.fi

Jakelu: Raahen kaupunki, Asunto Oy Heinäholmi, Raahen Energia Oy

Liite: Tonttijakoehdotus Tj 1120pdf, 583 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto