Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen päätös tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 19.4.2017 käsitellyt ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja hyväksynyt toiminnan hakemuksen mukaisesti toteutettuna.

Päätös koskee Raahen Urheiluautoilijoiden Raahen Yritysperän teollisuusalueella 6.5.2017 järjestämää autourheilukilpailua.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.4.2017, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 20.4.-21.5.2017 Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa (os. Ruskatie 1, Pattijoki).

Ympäristönsuojelulain perusteella tehtyyn päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan Hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Julkipanopdf, 82 kb

Päätöspdf, 207 kb

Avoimet tarjouspyynnöt



Arkisto