Ympäristölupa jätteiden ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn, Raahen kaupungin siirtokuormausasema

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. Kyse on toiminnan laajennuksesta ja muutoksesta.

Luvan mukainen toiminta käsittää yhdyskuntajätteen siirtokuormausaseman toiminnan, pihasiivousjätteen ja risujen / puhtaan puujätteen vastaanoton ja käsittelyn sekä murskatun betonijätteen sijoittamisen alueen kenttärakenteisiin.

Julkipanon jälkeen annettu lupapäätös muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä 10.4. - 11.5.2017 välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa, os. Ruskatie 1,92140 Pattijoki.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä, os: Ruskatie 1, 92140 Pattijoki puh: 044 439 3636, s-posti:ymparisto(at)raahe.fi

Ympäristölupäpäätös 10.4.2017 ja Julkipano 7.4.2017pdf, 478 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto