Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle ja nykyisen eläinsuojen toiminnan muutokselle Raahen kaupungin Lumimetsän kylän tilalle Yypänaho RNo 678-418-13-33 / Olli-Pekka Lumiaho ja Anna Kurkinen

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 12.4.2017 tehnyt seuraavan ympäristölupapäätöksen:

Ympäristölupa eläinsuojan toiminnalle ja nykyisen eläinsuojan toiminnan muutokselle Raahen kaupungin Lumimetsän kylän tilalle Yypänaho RNo 678-418-13-33 / Olli-Pekka Lumiaho ja Anna Kurkinen

Tämä lupapäätös annetaan 12.4.2017 tehdyn julkipanon jälkeen 13.4.2017, jolloin se katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat uudelleen nähtävänä 30 päivän ajan ajalla 13.4. – 15.5.2017 Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Muutoksen haku

Tähän Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen tekemään lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen osoitteella Vaasan Hallinto-oikeus PL 204, 65101 Vaasa, faksi 029 564 2760, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi ja valituksen tulee olla perillä viimeistään 15.5.2017 mennessä.

Lisätietoja saa asioita valmistelleelta ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p. 044 439 3636 ja sähköpostilla ymparisto@raahe.fi

Julkipano 12.4.2017pdf, 143 kb

Ympäristölupapäätös 13.4.2017pdf, 585 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto