Kuulutus

Raahen kaupungissa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa on 1.6.2017 alkavaksi toimikaudeksi 2017-2021 valittu seuraavat valtuutetut ja heille varajäsenet

VALTUUTETUT

Nro Nimi Ammatti Puolue Äänimäärä Vertausluku

1. Mattila, Hanna-Leena lehtori, FM KESK 384 4416,000
2. Pukkila, Vesa yrittäjä VAS 403 2456,000
3. Aulakoski, Antero sektorinjohtaja, rikosylikomisario KESK 352 2208,000
4. Valtanen, Pirkko pääluottamusmies, elektroniikkatyöntekijä SDP 254 1681,000
5. Karppinen, Aimo eläkeläinen KESK 348 1472,000
6. Hänninen, Katja kansanedustaja VAS 382 1228,000
7. Poukkula, Pekka sosionomi (AMK), yrittäjä KESK 337 1104,000
8. Lumijärvi, Liisa maatalousyrittäjä KESK 265 883,200
9. Larikka, Teija aluemyyntipäällikkö KOK 208 876,000
10. Salmela, Marko asiantuntija SDP 219 840,500
11. Lackström, Joni käyttömies VAS 193 818,667
12. Parkkila, Pasi valimotyöntekijä KESK 230 736,000
13. Niemelä, Sari nosturinkuljettaja, trukkikuski PS 121 644,000
14. Ahokas-Tuohinto, Pirkko erikoislääkäri KESK 172 630,857
15. Lehmusketo, Viljo sosiaalineuvos, eläkeläinen VAS 159 614,000
16. Törmi, Paavo radiotoimittaja SDP 146 560,333
17. Törmikoski, Jari maanviljelijä KESK 156 552,000
18. Ojala, Niilo sähköasentaja VAS 135 491,200
19. Ylikulju, Elsi merkonomi KESK 154 490,667
20. Isokoski, Jussi yrittäjä KESK 153 441,600
21. Honkala, Matti erikoislääkäri KOK 129 438,000
22. Hautamäki, Jaana hankesuunnittelija, KM SDP 117 420,250
23. Siuvatti, Asser eläkeläinen VAS 115 409,333
24. Myllymäki, Jarmo riskienhallintapäällikkö, palomestari KESK 152 401,455
25. Pekkala, Sari metsätalousinsinööri, emäntä KESK 126 368,000
26. Ollanketo, Tarja aluetoimitsija VAS 109 350,857
27. Malkamäki, Kari toimitusjohtaja KESK 118 339,692
28. Alapere, Marina teknikko, liikunnanohjaaja SDP 108 336,200
29. Salonsaari, Saila yrittäjä, eläkeläinen KD 151 331,000
30. Törmäkangas, Jonne kodinkonekorjaaja, sähkötöiden johtaja PS 94 322,000
31. Pulkkanen, Nina kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja KESK 113 315,429
32. Flink, Vesa työnjohtaja, eläkkeellä VAS 95 307,000
33. Kiviniitty, Harri maantieteen ylioppilas, opiskelija VIHR 81 296,000
34. Peltoniemi, Heikki rehtori KESK 101 294,400
35. Uutela, Jarmo oikeustieteen kandidaatti, taloustieteiden maisteriKOK 108 292,000
36. Aho, Virpi opetusneuvos SDP 102 280,167
37. Hummastenniemi, Matti toimitusjohtaja KESK 92 276,000
38. Nikula, Matti ravitsemustyöntekijä VAS 88 272,889
39. Linna, Tapio instrumentointiteknikko KESK 83 259,765
40. Heinonen, Risto asentaja VAS 87 245,600
41. Suonsivu, Pyry lääkäri, yrittäjä KESK 77 245,333
42. Ahtimaa, Heikki laitosasentaja SDP 98 240,143
43. Lumiaho, Kauko kiinteistöneuvos KESK 73 232,421

VARAJÄSENET

Suomen Keskusta

1. Halmetoja, Hannu haastemies, yrittäjä KESK 60 220,800
2. Myllymäki, Inga opiskelija KESK 58 210,286
3. Kemilä, Jussi yrityskehittäjä, ekonomi KESK 57 200,727
4. Vedenoja, Simo yrittäjä, diplomi-insinööri KESK 51 192,000
5. Laurila, Matti tekninen johtaja, insinööri KESK 50 184,000
6. Kaurala, Reijo käyttömies KESK 48 176,640
7. Haapajoki, Tita koulutettu hieroja KESK 47 169,846
8. Niemelä, Jani software developer KESK 43 163,556
9. Tamminen, Seppo eläkeläinen KESK 42 157,714
10. Sämpi, Kirsti myymälänhoitaja, eläkeläinen KESK 37 152,276
11. Merikanto, Aino opiskelija KESK 36 147,200
12. Kauppinen, Carita myyjä KESK 36 142,452
13. Vuorinen, Sari koulunkäynninohjaaja KESK 35 138,000
14. Keränen, Jaana toimistosihteeri, pääluottamusmies KESK 35 133,818
15. Mannila, Riikka toiminnanjohtaja KESK 34 129,882
16. Viitala, Urpo eläkeläinen KESK 28 126,171
17. Vuori, Pertti taiteilija, eläkkeellä KESK 28 122,667
18. Sanaksenaho, Harry eläkkeellä KESK 27 119,351
19. Asukas, Kaija erikoiskirjastovirkailija KESK 25 116,211

Vasemmistoliitto

1. Vasankari, Jouko eläkeläinen VAS 86 223,273
2. Peltokangas, Niko tiedottaja VAS 77 204,667
3. Turunen, Merja käyttöhenkilö VAS 59 188,923
4 Rautio, Risto eläkeläinen VAS 55 175,429
5. Nurkkala, Sulo eläkeläinen VAS 47 163,733
6. Uunila, Jesper opiskelija VAS 45 153,500
7. Kankaala, Sirkka kanslisti, eläkeläinen VAS 42 144,471
8. Heikkilä, Paula kartanpiirtäjä VAS 39 136,444
9. Mikkola, Veijo luottamusmies VAS 36 129,263
10. Redkin, Jani koulunkäynninohjaaja VAS 29 122,800

Perussuomalaiset

1. Mikkola, Lasse opettaja, rakennusinsinööri PS 82 214,667
2. Hanhikorpi, Tiina sairaanhoitaja, tietojenkäsittelyn tradenomi PS 57 161,000

Vihreä liitto

1. Lampela, Maarit customer service coordinator production, VIHR 72 148,000
2. Sorvari, Seppo toimistosihteeri VIHR 46 98,667

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

1. Laurila, Kari rehtori SDP 82 210,125
2. Anttila, Marko kunnossapidon asentaja, koordinaattori SDP 63 186,778
3. Savela, Timo rehtori SDP 61 168,100
4. Pihlajamaa, Esa linja-autonkuljettaja, työsuojeluvaltuutettu SDP 59 152,818
5. Heikinen, Juri luottamusmies, tarjoilija SDP 57 140,083
6. Jääskelä, Samu kokki SDP 57 129,308
7. Orava, Anne-Mari tieto- ja viestintäteknologian asiantuntija SDP 57 120,071

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

1. Oksanen, Henri yhteisöpedagogi KD 49 165,500
2. Kankaala, Raija diakoniatyöntekijä, eläkkeellä KD 34 110,333

Kansallinen Kokoomus

1. Kippola, Päivi lukion lehtori KOK 72 219,000
2. Selkälä, Jouko filosofian tohtori KOK 47 175,200
3. Kemppainen, Eero yrittäjä KOK 42 146,000


Äänimäärien oltua yhtä suuret, on keskinäinen järjestys ratkaistu arpomalla.

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö;
2) kuntavaaleissa kunnan jäsen.

Valitus tehdään toimivaltaiselle Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusmenettelyyn ja valituksen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Raahessa, 13.4.2017

RAAHEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Merja Honkakoski

Sihteeri Leena Mikkola-Riekkinen

Avoimet tarjouspyynnötArkisto