Raahen keskusvaalilautakunta ilmoittaa

Kuntavaalit Raahen kaupungissa

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina, huhtikuun 9. päivänä 2017. Vaaleissa valitaan yhteensä 43 valtuutettua Raahen kaupunginvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Kuntavaaleja varten laadittu äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä Pohjois-Suomen maistraatin Raahen yksikössä, osoitteessa Kummatinkatu 6, 92150 Raahe arkipäivinä virka-aikana maanantaista 27.2.2017 lähtien. Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset on tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 24.3.2017 ennen kello 16.

Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9.00 ja jatkuu keskeytyksettä klo 20.00 saakka.

ÄÄNESTYSALUEIDEN ÄÄNESTYSPAIKAT

ÄänestysalueÄänestyspaikka
1 Pääkirjasto Pääkirjasto, Rantakatu 45, Raahe
2 Koivuluoto Koivuluodon koulu, Kummatin toimipiste, Kummatinkatu 5, Raahe
3 Lybecker Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto, Sofia Lybeckerinkatu 1, Raahe
4 Saloinen Saloisten koulu, Kisatie 1, Saloinen
5 Tikkala Tikkalan koulu, Martikkalantie 7, Mattilanperä
6 Pattijoki Tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, Pattijoki
7 Kirkonkylä, Vihanti Vihannin entinen kunnanvirasto, Kirkkotie 2, Vihanti
8 Alpua Alpuan koulu, Luohuantie 35, Alpua
9 Lampinsaari Lampinsaaren koulu, Kaivoskatu 9, Lampinsaari

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoäänestyspaikat ovat:

Raahen K-Citymarketissa, os. Ollinkalliontie 2, 92100 Raahe,
Raahen Prismassa, os. Palokunnankatu 37, 92100 Raahe,
teknisessä palvelukeskuksessa, os. Ruskatie 1, 92140 Pattijoki ja
Vihannin entisellä kunnanvirastolla, Kirkkotie 2, 86400 Vihanti.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017 seuraavasti:

ke - pe 29.3.- 31.3.2017 klo 09.00 - 20.00
la - su 1.4 – 2.4.2017 klo 12.00 - 18.00
ma - ti 3.4. -4.4.2017 klo 09.00 - 20.00

Ennakkoäänestyspaikoille pääsee myös pyörätuolilla.

ENNAKKOÄÄNESTYKSESSÄ ÄÄNESTÄJÄN ON ESITETTÄVÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS TAI MUU RIITTÄVÄ SELVITYS HENKILÖLLISYYDESTÄÄN.

Mikäli äänestäjällä ei ole riittävää selvitystä henkilöllisyydestään, saa poliisiviranomaiselta MAKSUTTA väliaikaisen henkilöllisyyskortin äänestämistä varten osoitteesta: Kummatinkatu 6, 92150 Raahe. Tällöin henkilöllisyyskorttia haettaessa on mukana oltava 2 passikuvaa.

Sairaalassa, vanhainkodeissa sekä erikseen päätetyissä laitoksissa toimitettavista ennakkoäänestyksistä julkaistaan laitoksissa vaalitoimikuntien toimesta erilliset ilmoitukset.

KOTIÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys kotiäänestyksenä tapahtuu arkipäivisin klo 9.00-20.00 edellä mainittuina ennakkoäänestysaikoina.

Kotona tapahtuvaan ennakkoäänestykseen voi ilmoittautua henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse

- viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00

Ilmoituksen voi tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Raatihuoneelta, os. Rantakatu 50. Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä myös soittamalla numeroon 040 830 3072 (Riitta Tuomaala) tai faksaamalla lomake numeroon 08 439 3198 taikka lähettämällä lomakkeessa ilmoitetut tiedot sähköpostilla osoitteeseen: riitta.tuomaala@raahe.fi Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

VAALIMAINONTA

Vaalimainonta vaaleissa on sallittu ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä kaupunginhallituksen määräämillä vaalimainospaikoilla.

Vaalimainostelineet asetetaan paikoilleen kaupungin toimesta. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan keskiviikkona 22.3.2017 alkaen. Vaalimainostaustoja saa Raahessa kaupunginvarastolta, Varikkotie 4/varastoesimies Esa Nummela, puh. 044 439 3275. Saadakseen ilmaisen vaalimainospaikan on siitä ilmoitettava tietopalvelusuunnittelija Vesa Pietilälle viimeistään tiistaina 21.3.2017, puhelinnumeroon 040 135 6791. Entisen Vihannin kunnan alueella vaalimainostelineet asetetaan taustoineen valmiiksi vaalimainospaikkoihin.

Keskusvaalilautakunnan postiosoite on: Rantakatu 50, 92100 Raahe ja puhelin 08 439 3111, keskus virka-aikana.

Raahessa, 9. päivänä maaliskuuta 2017.

RAAHEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Merja Honkakoski
puheenjohtaja

Leena Mikkola-Riekkinen
sihteeri

Avoimet tarjouspyynnöt

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

22.03.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

06.03.17

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto