Kuulutus

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

Ak 239: Ruottalonlahden asemakaava

Asemakaava-alue sijaitsee Raahen kaupungin asemakaava-alueen pohjoisrajalla Ruottalonlahden alueella.

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Teknisen keskuksen ilmoitustaululla (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla www.raahe.fi.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Outi Järvinen, Raahen kaupunki
puh. 040 135 6985, outi.jarvinen (at) raahe.fi

Kehittämislautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto