Kuulutus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 10.9. – 9.10.2018 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavan muutosalue käsittää 15. kaupunginosan korttelin 62 tontteja 38 ja 52, 16. kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä kortteleiden välistä katualuetta.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 9.10.2018 klo 15.00 mennessä tekniseen keskukseen tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi

Kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto