Kuulutus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

Raahen kaupunginvaltuuston 21.03.2016 §:ssä 29 hyväksymä Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 29.04.2016.

Asemakaavan muutos koskee:

Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 tontista 1, osaa korttelin 2812 tontista 1 sekä niihin liittyviä katu- ,puisto- ja virkistysalueita ja Raahen kaupungin 50. kaupunginosan (Pattijoki) virkistysaluetta (415-21-186).

Asemakaavan muutoksella muodostuu:

Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) korttelin 169 tontit 2 ja 3, sekä niihin liittyvät autopaikkojen korttelialue 170 tontti 1, virkistys- ja katualueet, sekä Raahen kaupungin 50. kaupunginosan (Pattijoki) virkistysalue (415-21-186).

Asemakaavan muutoksella poistuu:

Antinkankaan kaupunginosan korttelin 169 tontti 1 sekä korttelin 168 tontit 1 ja 2.

Kortteleihin 169 ja 170 laaditaan erillinen tonttijako.

Asemakaavan muutos tuli voimaan 29.04.2016.

Raahessa 3.5.2016

RAAHEN KAUPUNGINHALLITUS

Avoimet tarjouspyynnötArkisto