Kuulutus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos

Raahen kaupunginvaltuuston 21.03.2016 §:ssä 29 hyväksymä Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos on saavuttanut lainvoiman 29.04.2016.

Asemakaavan muutos koskee:

Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) kortteleita 168 ja 169, autopaikkojen korttelia AP (168, 169), osaa korttelin 2801 tontista 1, osaa korttelin 2812 tontista 1 sekä niihin liittyviä katu- ,puisto- ja virkistysalueita ja Raahen kaupungin 50. kaupunginosan (Pattijoki) virkistysaluetta (415-21-186).

Asemakaavan muutoksella muodostuu:

Raahen kaupungin 28. kaupunginosan (Antinkangas) korttelin 169 tontit 2 ja 3, sekä niihin liittyvät autopaikkojen korttelialue 170 tontti 1, virkistys- ja katualueet, sekä Raahen kaupungin 50. kaupunginosan (Pattijoki) virkistysalue (415-21-186).

Asemakaavan muutoksella poistuu:

Antinkankaan kaupunginosan korttelin 169 tontti 1 sekä korttelin 168 tontit 1 ja 2.

Kortteleihin 169 ja 170 laaditaan erillinen tonttijako.

Asemakaavan muutos tuli voimaan 29.04.2016.

Raahessa 3.5.2016

RAAHEN KAUPUNGINHALLITUS

Avoimet tarjouspyynnöt

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa

12.07.17

Ilmanlaadun mittaukset ja analyysit Raahessa Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto