Kuulutus

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Sovionkatuun, lännessa oikeustalon tonttiin, idässä Kauppakatuun ja etelässä Laivurinkatuun (kävelykatuun).

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Teknisen palvelukeskuksen kaavoitusyksiköstä osoitteesta Ruskatie 1, Pattijoki ja kaupungin internetsivuilla www.raahe.fi.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Arkkitehti Ville Niskasaari, Linja Arkkitehdit Oy
puh. 044 777 1021, ville.niskasaari (at) linja-arkkitehdit.fi

Tekninen lautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto