Kuulutus

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen

Asemakaavan muutos mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan rakentamisen sekä syväsatamatoimintojen kehittämisen.

Kaupungin jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Asemakaavaehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka, Ramboll Finland Oy
puh. 040 532 2380, pirjo.pellikka (at) ramboll.fi

Kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto