Kuulutus

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen

Suunnittelualue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa noin 5 kilometrin päässä Raahen keskustasta lounaaseen, satama- ja teollisuusalueen viereisellä maantäyttö- ja merialueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 100 hehtaaria. Suunnittelualue rajautuu lännessä Suomen valtion vesialueeseen, etelässä Saloisten jakokunnan vesialueeseen, idässä SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan alueeseen ja pohjoisessa Raahen kaupungin vesialueeseen.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan 23.11.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Yleisötilaisuus, jossa asemakaavaluonnos esitellään, pidetään keskiviikkona 26.10.2016 klo 17.00 – 19.00 Kauppaporvarin Fregattisalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), Raahe.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Pirjo Pellikka, Ramboll Finland Oy
puh. 040 532 2380, pirjo.pellikka (at) ramboll.fi

Tekninen lautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto