Kuulutus

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa osoitteessa Ristikarinkatu. Asemakaavan muutos koskee korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä kortteleiden välistä katualuetta.

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Teknisen keskuksen ilmoitustaululla (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla www.raahe.fi.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi

Kehittämislautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto