Kuulutus

Kehittämislautakunta on päättänyt asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 13.11. – 13.12.2017 väliseksi ajaksi tekniseen keskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnoksen

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa osoitteessa Ristikarinkatu. Asemakaavan muutos koskee korttelin 4114 tontteja 1 ja 2, korttelin 4113 autopaikkojen korttelialuetta sekä kortteleiden välistä katualuetta.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan 13.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen keskus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Lisätietoja
Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, anu.syrjapalo (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi

Kehittämislautakunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto