Kantatien 88 ja Palonkyläntien liittymän alikulkukäytävä, Raahe

Yllämainittu tiesuunnitelma pidetään yleisistä teistä 23.6.2005/503 annetun maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 30 päivän ajan Raahen kaupungin teknisessä keskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki.

Mahdolliset muistutukset tiesuunnitelmaa vastaan on osoitettava Poh-jois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja ne on toimitettava Raahen kaupungille ennen nähtävilläoloajan 19.5.- 18.6.2018 päättymistä osoitteeseen:

Raahen kaupunki
PL 62
92101 RAAHE

Raahen kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto