Kuulutus maa-ainesten ottolupahakemuksesta Raahen kaupungin Alpuan kylään tilalle Hiekkapalsta

P ja S Lumiaho hakee 10 vuoden maa-ainesten ottolupaa soran ja hiekan ottamiselle Raahen kaupungin Alpuan kylään tilalle Hiekkapalsta 678-418-4-137.

Otettavan aineksen määrä on 235 000 m3.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 22.12.2016-20.1.2017 välisen ajan Raahen kaupungin teknisessä virastossa os. Ruskatie 1, Pattijoki.

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa hakemuksen johdosta ottamisalueen kiinteistöihin rajoittuvien kiinteistöjen ja muille lähialueen omistajille ja haltijoille tilaisuuden tulla kuulluksi. Myös muut saavat ilmaista hankkeesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena (myös sähköposti käy) viimeistään 20.1.2017 klo 15:00 asiaa valmistelevalle ympäristösihteerille.

Lisätietojan hankkeen johdosta antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri Jonna Partanen. Puh. 040 130 3810, s-posti: etunimi.sukunimi@raahe.fi

Kuulutuspdf, 258 kb

Lupahakemuspdf, 27 kb

Ottamissuunnitelmapdf, 294 kb

Sijaintikarttapdf, 429 kb

Aluekartta 1pdf, 63 kb

Aluekartta 2pdf, 59 kb

Poikkileikkaus apdf, 33 kb

Poikkileikkaus bpdf, 35 kb

Jälkitilanne alue 1pdf, 43 kb

Jälkitilanne alue 2pdf, 49 kb

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmapdf, 26 kb

Avoimet tarjouspyynnöt

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h)

03.01.17

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h) Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe



Arkisto