Kuulutus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Raahen kaupunki/kulttuuritoimi on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mykaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Asia koskee 28.6. -2.7.2017 järjestettävää Pekanpäivät tapahtumaa.

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 21.4.-4.5.2017 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Asianosaisilla, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Muilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana osoitteeseen Raahen kaupunki, ympäristönsuojeluviranomainen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto(at)raahe.fi.

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri, yhteystiedot liitteenä olevassa kuulutuksessa.

Kuulutuspdf, 63 kb

Meluilmoituspdf, 672 kb

Avoimet tarjouspyynnötArkisto