Kuulutus meluilmoituksesta joka koskee Puluvärkki ICE-tapahtumaa

Raahen kaupungin hanketoiminta ja kehittäminen, yhteyshenkilönään Hannele Meskus, on lähettänyt Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Ilmoitus koskee Vanhalla kampusalueella ja sen lähiympäristössä pe-su 10.-12.2.2017 (pe klo 9-22, la klo 10-18 ja su klo 11-18) järjestettävää Puluvärkki ICE -tapahtumaa ja siihen liittyviä oheistoimintoja.

Ilmoitus on julkisesti nähtävillä 9.-23.1.2017 Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla, osoitteessa Ruskatie 1, Pattijoki.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutus ilmoituksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena kuulutusaikana Raahen kaupungille, Ruskatie 1,92140 Pattijoki tai sähköpostitse ymparisto(at)raahe.fi.

Lisätietoja antaa asiaa valmisteleva ympäristösihteeri, yhteystiedot liitteessä.

Kuulutuspdf, 27 kb

Meluilmoituspdf, 2558 kb

Liite 1pdf, 1130 kb

Avoimet tarjouspyynnöt

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h)

03.01.17

Pyöräkuormaajan hankinta (uusi tai vähän käytetty, max 2500 h) Tarjouspyynnön asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto