Viralliset ilmoitukset

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta ja yleisötilaisuudesta

29.09.17

Kehittämislautakunta on päättänyt asettaa MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 2.10. – 31.10.2017 väliseksi ...

Kuulutus Akm 236: Aittalahden teollisuusalueen asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

29.09.17

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 41. kaupunginosassa osoitteessa Ristikarinkatu. Asemakaavan muutos koskee ...

Kuulutus Akm 237: Mestarinkadun teollisuusalueen asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

29.09.17

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta Asemakaavan muutosalue sijaitsee Raahen kaupungin 31. kaupunginosassa osoitteessa Mestarinkatu. Asemakaavan muutos koskee osaa ...

Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos

19.09.17

Raahen kaupunginvaltuusto on 28.8.2017 §:ssä 101 hyväksynyt Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Raahen kaupungin ...

Julkipano Siirtokuormausaseman ympäristölupa

07.04.17

Raahen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt ympäristölupapäätöksen Raahen kaupungin siirtokuormausasemalle Raahen kaupungin jäteasemalle osoitteessa Kiiluntie 167 Raahen kaupungin lahoitusmaalle RNo 678-402-1-50. ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtävilläolosta

21.10.16

Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa nähtäville mielipiteiden esittämistä varten 24.10. – 23.11.2016 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja ...

Kuulutus Akm 234: Rautatalon tontin asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

23.09.16

Asemakaavan muutosalue käsittää Raahen kaupungin 6. kaupunginosassa korttelin 21 tontit 4 ja 9 sekä osan katualueesta 678-6-9901-1. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ...

Kuulutus Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

01.07.16

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla ...

Avoimet tarjouspyynnötArkisto