Kuulutus

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 15.5. – 15.6.2017 väliseksi ajaksi tekniseen palvelukeskukseen (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuille www.raahe.fi

Asemakaavaehdotus
Akm 216: Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen

Kaava-alue sijaitsee Mettalanmäellä valtatien 8 Kokkolantien liittymän eteläpuolella. Suunnittelualue koskee Mettalanmäen liikennealuetta ja kauppakeskuksen korttelia.

Mettalanmäen kauppakeskuksen asemakaavan muutoksella kumotaan tarpeettomana voimassa olevassa asemakaavassa osoitettua yleisen tiealueen osaa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 15.6.2017 klo 15.00 mennessä Tekniseen palvelukeskukseen tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Tekninen palvelukeskus/ Kaavoitus, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Arkkitehti Esko Puijola, Arkkitehtiasema EMP Oy
puh. 040 500 7511, esko.puijola (at) hotmail.fi

Kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnöt

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle

09.05.17

Vuokrattavat tilaelementit Vihannin yläkoululle Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Sähköntoimitus

09.05.17

Sähköntoimitus Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto