Viralliset ilmoitukset

Kaupunginvaltuuston kokous 27.3.2017

22.03.17

Raahen kaupunginvaltuuston kokous pidetään Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, Raahe, maanantaina 27.3.2017 alkaen kello 19.00, jolloin käsitellään esityslistassa nro 3/2017 ...

Ehdokaslistojen yhdistelmä

16.03.17

Ehdokaslistojen yhdistelmä Raahen kaupungissa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten on nähtävänä Raahen kaupungin keskushallinnon ilmoitustaululla, os. Rantakatu 50, ...

Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava lainvoimainen

10.03.17

Pohjois-Pohjanmaan liitto ilmoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukaisesti, että Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2017 antanut päätöksensä Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan vahvistuspäätöksestä ...

Kuntavaalit Raahen kaupungissa

09.03.17

Raahen keskusvaalilautakunta ilmoittaa Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina, huhtikuun 9. päivänä 2017 . Vaaleissa valitaan yhteensä 43 valtuutettua Raahen kaupunginvaltuustoon 1.6.2017 alkavaksi ...

Kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupa Ritokangas

07.03.17

Metsäyhtymä Kankaala hakee lupaa maa-ainesken ottamiseen, kalliokiven louhintaan ja murskaamiseen Raahen kaupungin, Piehingin kylään tilalle Ritokangas 678-411-11-32. Haettavalla toiminta-alueella ei ...

Kuulutus Akm 235: Raahen syväsataman teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 77 päättänyt asettaa MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2. – 28.3.2017 ...

Kuulutus Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävilläolosta

23.02.17

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 ...

Kuulutus Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan Natura-arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

04.11.16

Mustavaaran Kaivos Oy suunnittelee metallituotetehtaan rakentamista Raahen kaupungin 41. kaupunginosaan Raahen sataman ja SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan teollisuusalueen viereiselle ...

Avoimet tarjouspyynnöt

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet

22.03.17

Kummatin lähiliikunta-alueen alustat ja välineet Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

06.03.17

Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut Tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat löytyvät osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/raaheArkisto