Kuulutus

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan mm. työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on saatavilla Raahen kaupungin teknisen palvelukeskuksen kaavoitusyksiköstä osoitteesta Ruskatie 1, Pattijoki ja kaupungin internetsivuilta www.raahe.fi.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki,
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavasuunnittelija Jaana Pekkala, Raahen kaupunki,
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Suunnitteluassistentti Riitta Svensk, Raahen kaupunki,
puh. 040 135 6820, riitta.svensk (at) raahe.fi

Maankäytön suunnittelutoimikunta

Avoimet tarjouspyynnötArkisto