Kuulutus

Sulaton osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä olosta

Kaupunginhallitus on 20.2.2017 § 76 päättänyt asettaa Sulaton osayleiskaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 27.2.-28.3.2017 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Mustavaaran Kaivos Oy:n metallituotetehtaan sijoittuminen suunnittelualueelle sekä syväsataman toimintojen kehittäminen. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 133 ha.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä Raahen kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa (Ruskatie 1, Pattijoki) ja kaupungin internetsivuilla www.raahe.fi.

Kaupungin jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Osayleiskaavaehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on toimitettava viimeistään 28.3.2017 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone) tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 Raahe.

Lisätietoja
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, mathias.holmen (at) raahe.fi
Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkala, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3000, jaana.pekkala (at) raahe.fi
Projektipäällikkö Miia Nurminen-Piirainen, Ramboll Finland Oy
puh. 050 576 3580, miia.nurminen-piirainen (at) ramboll.fi

Kaupunginhallitus

Avoimet tarjouspyynnötArkisto